< Tillbaka

Ulf Stefansson jurist SFVF

Peugeot-importören i Österrike dömdes för brott mot konkurrensreglerna

Publicerad: 10 Jun 2020
Den österrikiska domstolen beslutade i en dom den 12 maj 2020 att ”Peugeot Austria” hade missbrukat sin marknadsposition gentemot de auktoriserade återförsäljarna i nätet. Bedömningen är att Peugeot har missbrukat sin dominerande ställning enligt nationella och EU:s konkurrensregler, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Anmälan till domstolen väcktes på uppdrag av en Peugeot-återförsäljare mot Peugeot Österrike. En återförsäljare valde att ta steget att stämma bilimportören, eftersom många andra återförsäljare i Österrike också drabbas av orimliga krav och standarder av bilimportören. Dessa krav kunde få så allvarliga konsekvenser att återförsäljarens fortsatta möjligheter att driva sin auktoriserade försäljning av Peugeot står på spel.

Beslutet bygger på tillämpningen av både nationell österrikisk lagstiftning och EU:s konkurrenslagstiftning, säger Ulf Stefansson jurist på SFVF, som tagit del av den österrikiska systerorganisationens tolkning. Beslutet skickar en tydlig och viktig signal till alla återförsäljarföreningar i EU, oavsett varumärken.

Peugeot-importören i Österrike förbjuds ställa krav på att återförsäljarna ska deltaga ekonomiskt i kampanjer. Skälet är att det hindrar återförsäljaren från att bestämma priset per timme för en åtgärd beslutad av importören. Något som även domstolen ogillade var de förutsättningar som satts upp av importören för att kunna erhålla återförsäljarbonus. Ett bonussystem som går ut på att återförsäljaren är beroende av mätningar av kundnöjdhet samt andra villkor som minskade återförsäljarens vinst, om återförsäljaren inte lyckades uppnå olika försäljningsmål satta av importören, var i detalj det som ogillades. - Nu tror jag att fler importörer bli tvungna att se över sina avtal, säger Bo Ericsson.

En annan men viktig punkt är också beslutet om illojal konkurrens som medför att det blir olagligt att som importör i Österrike att bevilja subventioner för försäljning av bilar till slutanvändare genom sina egna försäljningsställen, utan att resten av återförsäljarnätverket ges samma möjligheter.

Dessutom dömdes systemet för ersättning för garantiarbete ut, vilket är baserat på timbetalningar, då importörens betalningar inte täckte kostnaderna för det arbete som utfördes av återförsäljarna. - Det låter som musik i mina öron för när det gäller den frågan har jag under många år försökt få till en förändring, säger Bo Ericsson.

Om ett garantiarbete helt enkelt inte är ekonomiskt hållbart för återförsäljarna, står det alltså i strid med konkurrensreglerna. Beslutet är egentligen ganska logiskt då någon måste betala. Om importören inte betalar skälig faktisk kostnad så tvingas återförsäljaren höja utdebiteringen mot de kunder som utför andra arbeten som inte omfattas av importörens garanti. Det i sin tur innebär att ägare till äldre fordon indirekt får vara med och betala för de nya fordonen, enligt Bo Ericsson.

Något som domstolen även tagit fasta på är att låta återförsäljaren stå för kostnaden för ”mystery shopping” och systemrevision, något som nu måste upphöra.

Beslutet har naturligtvis mottagits mycket väl av österrikiska ”Peugeot Dealer Association”, då det markerar ett viktigt steg mot ett mer rättvist förhållande mellan återförsäljare och importör. - Självklart kan det här vara vägledande både i Österrike så väl som på den europeiska marknaden, säger Ulf Stefansson.

Även om domen överklagas har affärsläget nu förlösts, vilket inte bara är ett österrikiskt fenomen eller unikt för Peugeot.

Man bör dock inte underskatta betydelsen av beslutet ur politisk synvinkel just nu eftersom Europeiska kommissionen håller på att se över innehållet i det kommande gruppundantaget, som även kan påverka framtida återförsäljaravtal. - Domen kan förhoppningsvis inspirera till rimligare och sundare affärsvillkor mellan återförsäljare och importör, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan