Peugeot Austria har missbrukat sin ställning mot oberoende återförsäljare

Publicerad: 30 Mar 2021
Den 22 mars 2021 fastställde Österrikes Högsta domstol dess tidigare beslut från den 12 maj 2020 gällande en rättslig tvist mellan österrikiska Peugeot-återförsäljaren Büchl och Peugeot Austria (PSA).

Importören av Peugeot-fordon i Österrike missbrukade sin marknadsmakt gentemot Büchl i strid med österrikisk och europeisk konkurrenslagstiftning. Büchl vände sig till domstolen eftersom de, liksom många andra Peugeot-återförsäljare i Österrike och Europa, hävdar att de lider av PSA:s krävande system med orimliga krav och icke-transparenta ersättningsvillkor.

Högsta domstolen förbjuder Peugeot att binda återförsäljarens premiebetalningar till kundnöjdhetsundersökningar och att minska marginalen om de inte når försäljningsmålen. Dessutom är ett omfattande kontrollsystem för garantiarbete och timavgifter som inte täcker återförsäljarnas kostnader förbjudet, eftersom dessa åtgärder gör garanti- och garantiarbetet olönsamt för återförsäljare. Detta är också förbjudet i USA även om de har en annan konkurrenslagstiftning än vad vi har inom EU, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Skälet är logiskt, om man som återförsäljare inte får kostnadstäckning tvingas man höja priset för sina övriga kunder. Det betyder att kunderna får vara med och betala för att täcka återförsäljarnas kostnader.

Högsta domstolens beslut kan få stora positiva effekter för återförsäljare oavsett om de reparerar bilar, husbilar eller husvagnar, säger Bo Ericsson. Kanske kan det även innebära att PSA slutar att belasta återförsäljarna de kostnader man har för ”mystery shopping” och revisionssystem för den nya bil- och verkstadsverksamheten.

Högsta domstolen menar att PSA ekonomiskt tvingar återförsäljare att delta i kampanjer och därigenom begränsa återförsäljarnas frihet att fastställa sina egna priser. Högsta domstolen betonar att dess beslut gäller alla avtalsförhållanden där liknande ekonomiska beroenden finns och förväntar sig betydande förändringar i PSA:s ersättningssystem.

Högsta domstolen pekar också tydligt på den europeiska konkurrenslagen när det gäller den dominerande ställning från importörens sida och kränkande klausuler i avtalsförhållanden (enligt artikel 102 FEUF).

PSA:s ersättningssystem måste justeras inom den tidsfrist som Högsta domstolen har angivit. Det kommer också att behöva diskuteras hur många Peugeot-återförsäljare som är föremål för de kränkande villkoren. Även hur de ska kompenseras för den förlust i ersättning de drabbats av under åren, som en följd av PSA: s brott mot förbudet att missbruka sin dominerande ställning.

För andra märkesnätverk kan domen fungera som en värdefull riktlinje för rättssäkerhet.

SFVF, CECRA och österrikiska medlemmen WKÖ välkomnar Högsta domstolens beslut som ett genombrott i deras gemensamma mångåriga kamp för mer rättvisa, i förhållandet mellan tillverkare och återförsäljare på österrikiska och europeiska bilmarknader.

Särskilt mot bakgrund av alla nuvarande radikala förändringar och utmaningar, banar domen vägen för ett nytt partnerskap inom bilindustrin, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv

Bilverkstadspodden
Lyssna på  
19 Apr, 2021, Extern artikel
Kraftigt ökad försäljning av begagnade bilar
19 Apr, 2021, Extern artikel
Goodyear byter ut all petroleumbaserad olja till år 2040
16 Apr, 2021, Extern artikel
Vianor hyr 4 500 kvm i Bredden
15 Apr, 2021, Extern artikel
Goodyear i samarbete inom däckintelligens
15 Apr, 2021, Extern artikel
BKT lanserar Skid Max SR-Skidder
12 Apr, 2021, Extern artikel
BMW X5 hybrid testad
10 Apr, 2021, Extern artikel
Londontaxi byggd på Volvo-delar
10 Apr, 2021, Extern artikel
En närmare titt på BMW M3 och M4 Competition
31 Mar, 2021, Extern artikel
Ford Mustang Mach-E AWD mot Tesla Model 3 Long Range
15 Mar, 2021, Extern artikel
Är detta Mikael Persbrandts nya husbil?
20 Apr, 2021
CvZ Juridik - Arbetsmiljöarbete; Hur man arbetar med SAM
KOSTNADSFRITT WEBBINARIUM för medlemmar i Verkstadsföretagarna / SFVF, Online
27 Apr, 2021
På väg mot hållbart, säkert och seriöst – hur fungerar samspelet mellan konsument och verkstad?
SFVF:s webbinarium via Microsoft Teams - Kostnadsfritt, Moderator: Anders Ekdahl
4 Maj, 2021
VERKSTADSJURIDIK - utbildning för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Online med dator - via Microsoft Teams (4 tim), Utbildningsledare: Bo Ericsson
Visa fler händelser
 Branschorganisationer i samverkan
 Annonser