< Tillbaka

Passa på att söka bidrag för laddstation vid verkstaden

Publicerad: 16 Aug 2022
Några dagar i september och oktober öppnar Naturvårdsverket för möjligheten att söka ett investeringsstöd för att exempelvis köpa in och installera laddstationer för bilar. Bidraget är populärt så passa på!

SFVF:s Bo Ericsson har länge drivit frågan om hur laddstationer kan driva kunder till verkstaden. 

– Det finns starka skäl varför en verkstad bör ansöka och montera en laddstation. Det starkaste är att man lär då kunden att hitta till verkstaden. Verkstäderna får allt färre verkstadstimmar och också färre nya kundkontakter. Genom att erbjuda laddning lär man kunden att hitta verkstaden och ha möjlighet att erbjuda sina tjänster, säger Bo Ericsson.

Naturvårdsverket har erbjudit det här stödet ett flertal gånger, men öppnar nu för ytterligare en period eftersom efterfrågan varit så stor. 

Investeringsstödet ingår i Naturvårdsverkets satsning ”Klimatklivet”, som kan ge avdrag med upp till hälften av kostnaden för att köpa och installera laddstationer för bilar. 

Stödet söks genom att kontakta Naturvårdsverket, se länk nedan. 

För att söka stöd måste man skilja på publika laddstationer och laddstationer som i huvudsak ska användas av de anställda. För det sistnämnda gäller stödet”Ladda bilen” som också söks via Naturvårdsverket. Om verkstaden erbjuder laddning för personalen får laddare med bidrag från Ladda bilen till viss del även användas för verkstadsfordon. Detta gäller emellertid inte laddning av tunga fordon.

Om man vill ha publika laddare som ska kunna användas av vem som helst prövas det enligt flera olika förordningar, exempelvis förordningen om stöd till lokal klimatinvestering, EU:s regler för statligt stöd, gruppundantagsförordningen och förordningen om försumbart stöd.

”En verkstad kan sätta upp publika laddstationer, men då ska de vara tillgänliga för alla intressenter på samma villkor och även uppfylla våra kriterier för den aktuella utlysningen avseende antal punkter, laddeffekter, lokalisering med mera. Publik laddning prövas i konkurrensutsättning genom ett anbudsförfarand enligt artikel 36a gruppundantagsförordningen. Det går alltså inte att reservera laddarna för verksamheten, eller för besökare, om stöd beviljas för publik laddning.”, skriver Jessika Sedin på Naturvårdsverket som svar till Fordonsproffs.

För laddstationer som används i den egna verksamheten gäller generellt att den ska bidra till att höja nivån på det miljöskydd som uppstår på grund av verksamheten. 

Om laddpunkten enbart ska förse andra verksamheters fordon med laddning är det tveksamt om det kan falla in där. En verksamhet som både har till exempel logistikverksamhet och egen verkstad skulle däremot kunna beviljas stöd för laddning enligt artikel 36 gruppundantagsförordningen, eftersom laddaren då förser de egna fordonen med laddning och kan bidra till en omställning av fordonsflottan i egen verksamhet.”

Enligt Jessika Sedin finns det ett sista alternativ. Det är att pröva ansökan om verkstadsladdning enligt förordningen om försumbart stöd, men då gäller ett maxtak på 200 000 Euro i stöd för en hel koncern under en treårsperiod, vilket gör att det i princip bara används av mindre företag för verkstadsladdning som ska serva andra verksamheters fordon.

Naturvårdsverket får in ansökningar både från företag och via konsulter, men att gå via en konsult verkar inte garantera att processen blir enklare. De flesta söker själva och klarar det bra, enligt Jessika Sedin.

 

Länk till stödet Ladda Bilen:

https://www.naturvardsverket.se/bidrag/ladda-bilen/

Länk till Klimatklivet:

https://www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet/

 

 

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan