< Tillbaka

Öppet brev till Sveriges bilägare, försäkringsbolag och försäkringsjurister.

Publicerad: 24 Feb 2020
Konsumentens möjlighet att välja! Under flera års tid har vi och våra 2200 medlemsföretag noterat att försäkringsbolagen styr sina kunder alltmer gällande var de ska lämna in sin bil för reparation, med hänvisning till att bara den aktör som fått avtal med försäkringsbolaget får utföra arbeten. Märk väl: det handlar i dessa fall inte om verkstädernas kompetens och förmåga att utföra det aktuella arbetet, ej heller verkstadens utrustning eller personalens utbildning och erfarenhet.

Om försäkringsbolagen styr kunden till en annan verkstad än kundens eget förstahandsval kan detta leda till en, eller ofta flera, av följande konsekvenser:

  • Miljöpåverkan: Kunden kan tvingas att köra längre än nödvändigt, i vissa fall upp till 8–10 mil extra, för att få jobbet utfört.
  • Tid: Det finns exempel på när kunder får vänta veckovis i onödan för att få en reparation utförd, istället för att anlita sin lokala verkstad som hade kunnat hjälpa dem på en gång.
  • Kostnader: Kunden får en längre resa till och från verkstaden som hon eller han får bekosta själva. Kunden kanske även blir tvungen att välja till lånebil eller t.o.m. hyrbil under flera dagar p.g.a. avståndet till den av försäkringsbolaget hänvisade verkstaden. I annat fall kanske de kunnat gå till och från verkstaden medan bilen är på reparation, alternativt kunnat få skjuts hem och tillbaka.
  • Möjligheten att välja själv: Försäkringsbolagen tar många gånger bort den möjlighet som du faktiskt har som bilägare och beställare, dvs att själv välja en verkstad som du faktiskt har förtroende för.

Om försäkringsbolagen konsekvent bara skriver avtal med större aktörer kommer marknaden att utarmas med en betydligt högre prisbild som följd. Detta leder till högre kostnader för försäkringsbolagen och i slutändan så är det bilägaren som får betala med högre premier.

Det finns många kompetenta lokala företagare och verkstäder inom alla branscher, oavsett kedjetillhörighet eller ej. Genom olika kontrollorgan och branschorganisationer finns dessutom en kvalitetssäkring som är densamma för alla i hela landet, såväl på landsbygd som i storstad. Dessa kvalitetssäkringar är försäkringsbolagen väl bekanta med och använder dem ofta själva som kriterier för samarbete med verkstäder av olika slag.

Samhällseffekten riskerar på sikt att bli mycket stor om försäkringsbolagen ständigt styr sina kunder från lokala verkstäder till stora aktörer med verksamhet koncentrerat till de större städerna. Detta kan på sikt leda till att lokalägda verkstäder får minskad beläggning, inte på grund av brister i utrustning och kunskap eller som en följd av dåligt utfört arbete, utan enbart p.g.a. försäkringsbolagens i det närmaste monopolliknande styrning till ett fåtal större aktörer. I förlängningen kan detta leda till arbetsbrist och uppsägningar eller i värsta fall nedläggning av lokala verkstäder.

Försäkringsbolagen försöker styra kunderna till sina avtalspartner, men ni vet väl om att det är ni som bilägare som har möjlighet att själva välja den verkstad som ni har förtroende för, under förutsättning att det inte fördyrar reparationen.

Kunderna kan själv välja verkstad, baserat på tidigare erfarenheter och kontakter, närhetsprincipen, tidsaspekter, miljö eller andra faktorer som de anser vara viktiga.

Eftersom det handlar om konsumentförsäkring är Försäkringsavtalslagens (FAL) bestämmelser tvingande. Detta innebär enligt FAL 7 kap 2§ att om den ersättningsberättigade inte har följt Försäkringsbolagets anvisning att invänta godkännande och anvisningar, kan försäkringsbolaget sätta ner ersättningen bara om ”försummelsen verkligen lett till skada för försäkringsbolaget”.

Din bil = dina val!

Med vänliga hälsningar

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF)

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan