< Tillbaka

Nytt ARN-beslut kan få konsekvenser

Publicerad: 5 Okt 2021
Ett nytt beslut från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan komma att få konsekvenser eftersom försäkringsbolag kan få det svårare att neka ersättning med hänvisning till att en tidigare ägare servat bilen ”för sent”.

Det aktuella fallet, som hanterades av ARN nyligen, handlar om en kund som köpte en begagnad bil. Efter att bilen bogserats till verkstaden upptäcktes att kamkedjan gått sönder. Bilägaren, som helförsäkrat bilen, fick i fallet ingen ersättning från maskinskadeförsäkringen eftersom två tidigare servicetillfällen varit försenade med ett par månader och ett par hundra mil över rekommenderad körintervall. 

Den nuvarande ägaren hade däremot servat bilen enligt plan. 

Betala utan nedsättning

ARN rekommenderar verkstaden att betala ersättning utan nedsättning för att inte riskera att hamna på ”Svarta listan”. 

Frågan är om fallet kan göra det svårare för försäkringsbolag att hänvisa till servicehistoriken i fall framöver. 

SFVF:s jurist Ulf Stefansson menar att ersättningen kan utebli eller sättas ned om den skadade komponenten kan ha påverkats av att service ej skett enligt tillverkarens anvisningar. Så säger villkoren hos de flesta försäkringsbolagen.

– Troligen har försäkringsbolaget, som innehar bevisbördan, inte lyckats visa ett direkt samband utifrån ett tekniskt perspektiv att uppkommen skada är relaterad till tidigare utebliven service och då är skadan ersättningsbar enligt försäkringen, säger Ulf Stefansson. 

Bo Ericsson, ordförande i SFVF, tycker det är bra med förtydliganden från ARN, men är osäker på om fallet blir vägledande.

– Vi i branschen är noga med att följa tillverkarens anvisningar eftersom exempelvis kamkedjans livslängd till stor del avgörs av att bilägaren följer bytesintervallerna av olja. Slarvar bilägaren med bytesintervallen förkortas livslängden på kamkedjan och då är bilägaren medvållande till att kamkedjan går sönder, säger Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan