< Tillbaka

Nya tider kräver nya grepp av oss alla!

Publicerad: 13 Maj 2020
Att arbeta med en strategi och utveckling för att bidra till en mer hållbar och fossil oberoende fordonsbransch är ett måste, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Coronaviruset har påskyndat omställningen till mer fossilfria och hållbara transporter på allvar i Sverige. Samtidigt måste vi inse att bilen är här för att stanna eftersom den är en förutsättning för att ett samhälle ska kunna fungera. Vi som branschförening har ett stort ansvar att vara med och driva på den omställningen, säger Ulf Stefansson jurist på SFVF. Att skrota äldre bilar har varit ett sätt för olika regeringar att få fart på nybilsförsäljningen och öka andelen nya bilar med renare utsläpp.

Efter finanskrisen 2008 använde flera länder skrotningspremier för att få fart på den viktiga bilindustrin igen. I Frankrike, Tyskland, Italien med flera länder inleddes kampanjer i slutet av 2008, där bilägare erbjöds höga belopp för att skrota bilar med ett koldioxidvärde på över exempelvis 160 gram per kilometer. I Sverige straffar vi däremot ägare av nya bilar och husbilar med Bonus-Malus, som motverkar hela omställningen. Detta är inte en genomtänkt strategi anser vi.

För att klara målet om en fossilfri fordonsflotta till 2030 behöver vi även fler alternativ förutom elbilsbidrag. För de flesta i Sverige är köpet av en elbil eller hybrid en alltför stor investering, därför måste vi arbeta på flera fronter för att nå målet, säger Bo Ericsson. Att exempelvis konvertera bilar till ett annat fossilfritt bränsle, som etanol eller gas, är en snabb väg till positiv förändring när det gäller påverkan på miljön.

Tyvärr hindras vi av olika regelverk när det gäller etanolkonvertering. Ett av dem är den registreringsbesiktning som krävs efter att konverteringen är gjord. Det finns inte några riktlinjer kring hur man ska hantera etanolkonvertering. Vi vet att det finns en stor efterfrågan på etanolkonvertering av äldre bensinbilar, men de avgastester som idag krävs är inte möjliga att utföra för en normal verkstad.

Vi anser att de vore betydligt bättre med ett typgodkännande, gärna med ett krav att verkstaden ska vara godkänd enligt den nya branschstandarden Godkänd Bilverkstad, för att säkerställa att konverteringen är korrekt utförd och under kontrollerade former.

Genom SFVF:s arbete i Transportstyrelsens Besiktningskommitté har vi fört upp på agendan vilka frågor vi från branschen anser måste ändras. De främsta frågorna som vi berört handlar om regelverket kring etanol- och gaskonvertering samt att alla verkstäder ska kunna besiktiga gastankar och kringutrustning, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan