< Tillbaka

Nya regler kring GBV!

Publicerad: 1 Apr 2022
GBV blir en mer renodlad organisation. Läs senaste informationen från SFVF och MRF.

Information Godkänd Bilverkstad                                                                     

2022-04-01

Sverige har nu drygt 850 godkända bilverkstäder (GBV). Det är nästan 30 procent- eller var tredje verkstad. Tillsammans har vi lyckats höja kvaliteten rakt över på de jobb som utförs på verkstäder, något som också säkerställer en sund konkurrens och att alla regler och lagar följs. Även om vi redan nu är stolta vill vi att ännu fler verkstäder ska ansluta sig till GBV, och att alla som lämnar in sin bil till en GBV verkstad ska känna sig trygg.

GBV tar nu nästa steg mot att skapa en mer renodlad organisation. Det betyder i klartext att processen kommer göras om så att den blir enklare och mer tydlig att fortsätta vara en GBV, men också enklare för en verkstad att bli en GBV. Viktigt att allt är på plats till 1 augusti 2023 då reglerna kring SERMI tar vid.

Vi inför nu ett arbetssätt som minskar risken för fria tolkningar av processer och texter kopplade till standarden. För verkstäderna betyder det att årlig kontroll ersätts av olika kvalitetsledningssystem (se matris nedan). Befintliga stickprov gäller fortfarande (5/mekaniker/år), varav 2 ska vara utförda oannonserade av externt kontrollföretag.

Upplägget är att ett GBV godkännande ska ha sin bas i stickprov, kopplat till regelbunden revision via auktorisation, kedjekrav, kommande SERMl-krav eller andra standarder. Övriga godkända krav- och ledningssystem är för närvarande; ISO 9001, 14001, FR 2000, KlarOk eller nuvarande GBV kravdokument.

Multisitelösningar är även godkända. Målet är att skapa tydlighet och eliminera risk för fria tolkningar av processer och texter kopplade till standarden. Allt detta för att erkstäderna ska känna att GBV är ett bra och effektivt hjälpdokument för sin verksamhet och för att öka kvaliten på utförda kontroller. Vi jobbar även för att minska kostnaderna för verkstäder och kunderna. Ett steg i detta är att ta bort den årliga avgiften på 1 000 kronor för att vara godkänd. Denna kostnad kommer att läggas på kontrollföretagen.

 

Matris för att vara GBV: 

SERMI                                                                                                           Icke GBV

SERMI                   Stickprov                                                                         GBV

Ej SERMI               Stickprov                 Kedjetillhörighet                              GBV

Ej SERMI               Stickprov                 Auktorisation/övrig standard           GBV

Ej SERMI               Stickprov                                                                          Icke GBV

 

När de "nya" stickproven är reviderade och guidelines är på plats övergår kontrollföretagen till rapportering av stickprov. Guidelines kommer att klarlägga vilka punkter som måste vara godkända för att klara certifieringen, och eventuella åtgärdsplaner för övriga punkter.

I väntan på Guidelines fortsätter stickproven som de är nu, och den årliga kontrollen övergår till respektive kvalitetsledningssystem.GBV standarden ska vara kvar som bas för vad kvalitetsledningssystemen ska uppfylla. För de som saknar ledningssystem kan nuvarande GBV-kravdokument användas tillsammans med årligkontroll enligt nuvarande princip.

 

Med vänliga hälsningar

 Joachim Due-Boje, MRF

Claes Åström, SFVF

 

Godkänd Bilverkstad 

Alströmergatan 18,112 47 Stockholm

www.godkandbilverkstad.se

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan