< Tillbaka

Nya muskler i Verkstadsföretagarna gör att vi satsar som aldrig tidigare 2020!

Publicerad: 13 Jan 2020
Vi rivstartar med Automässan med full bemanning, säger Benny Wallin utbildningsansvarig på Verkstadsföretagarna. Verkstadsföretagarna växlar upp och kommer hålla en föreläsning med vår styrelseledamot Vanessa von Zweigbergk.

Vi kommer lansera vår tidning Fordonsproffs digitalt och i papper i samband med mässan. Det leder till att vi kan kommunicera med våra medlemmar och blivande medlemmar på för oss ett helt nytt sätt, säger Bo Ericsson vd för SFVF och ordförande och Verkstadsföretagarna.

Att fordonsverkstäderna står inför en omfattande omställning är ingen nyhet. Under lång tid borde vi ha förberett oss för denna omställning. Det är ett underbetyg att vi inte har gjort mer i branschen.

Vi startade inte Verkstadsföretagarna för att det var lätt, vi startade Verkstadsföretagarna för att det var och är nödvändigt, säger Bo Ericsson. - Det går inte att bara prata, vi måste göra något för att det ska ske någon förändring. Det har varit alldeles för lite och för dålig aktivitet under de senaste 10 åren när det gäller de här frågorna och kvittot får vi nu!

Paradigmskiftet ställer nya kunskapskrav på personalen på verkstäderna. Därför startar SFVF, projektet Framtidens Fordonsverkstäder. Vi kommer nu genomlysa fordonsverkstädernas behov av kompetens och söka nya vägar, för att täcka de kompetensbehov som redan finns och kommer att uppstå i branschen. För att fordonsverkstäderna ska kunna möta utvecklingen finns ett behov av att bredda rekryteringsbasen.

Vi ser också ett behov av att arbeta mot de könsbundna studievalen, som en del av arbetet för jämställd utbildning och jämställdhet i arbetslivet. I dag utgörs bara sju procent av arbetskraften i branschen av kvinnor. Här kommer Branschskolan in, där elever direkt kan omsätta teoretiska kunskaper praktiskt, - det är grymt bra tror vi på SFVF, säger Bo Ericsson och får medhåll av Benny Wallin.

-Vi har tillsammans med andra aktörer, inom Skolverket i Nationella Programrådet, varit med om att forma framtidens innehåll genom nya kurser och i ämnesplaner i Fordons- och transportprogrammet. Det har varit ett revolutionerande revideringsarbete där våra verkstäders behov av ny kompetens prioriterats. Det arbetet kommer att fortgå och våra medlemsföretag är dom som mest påverkar utvecklingstakten. Här är det viktigt för oss att få synpunkter över tid.

- Bristen på yrkeslärare är en katastrof där vi alla i verkstadsföretagen måste hjälpa till med rekryteringen från våra egna led. Dåliga ekonomiska förutsättningar under lärarutbildningen och en icke marknadsmässig ingångslön är tungt vägande orsaker vid rekryteringen. Här måste våra politiker hitta attraktiva alternativ och det är en överlevnadsfaktor för våra företag, säger Benny Wallin.

Verkstadsföretagarna har under 2019 bedrivit rekryteringsaktiviteter på 30 orter för att informera. Vi fortsätter med dessa aktiviteter under 2020.

- Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är nu viktigare än på många år. Våra studenter måste få komma ut på sin praktik under den treåriga utbildningen. Då många mindre och medelstora företag har svårt att hävda sig i konkurrensen, att locka elever på APL till sina verkstäder, arbetar Verkstadsföretagarna med så kallade ”APL-ambassadörer”. Dessa arbetar för att samordna praktikplatser och skapa kontakter mellan medlemsföretag och skolor. - Ett ypperligt bra system för att få kvalitet i APL och ett utökat samarbete med fordonsskolorna.

– Att kunna möta behoven av kompetens och möjliggöra en välfungerande kompetensförsörjning är nödvändigt för att klara utmaningarna hos framtidens fordonsverkstäder, säger Bo Ericsson, vd på SFVF. Att vi har fått fyra miljoner kronor av Europeiska socialfonden för att kunna driva projektet Framtidens Fordonsverkstäder, gör att vi kan påbörja det som andra borde ha gjort för länge sedan, säger Bo Ericsson.

Över 20 medlemsföretag i Skåne och Blekinge kommer under 18 månader att få ta del av projektstödet, som startade den 1 januari. Varje företags medarbetare kommer att testas när det gäller kompetensnivån, mot de kunskaper fordonsbranschen behöver om 5 år. I projektet ingår flera rekryteringsverktyg, bl a för att få fler kvinnor i branschen och utbildningsmetodik för att snabbare få in nyanlända i arbetslivet. Alla insatser görs också med bakgrund av kraven i Godkänd Bilverkstad. Vår organisation är taggad för det här unika EU-projektet som gagnar hela fordonsbranschen, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan