< Tillbaka

Ny vägledning kompletterar branschstandarden

Publicerad: 13 Dec 2021
I Sverige finns mellan 300 000 och 350 000 laddbara fordon. Det är visserligen under tio procent av bilflottan, men det är hög tid för verkstäder att förbereda sig för de laddbara fordonen som blir allt vanligare. Nu kompletteras standarden med en vägledning.

Enligt företrädare från alla branschförbund finns en osäkerhet hos många verkstäder kring hur man ska hantera skadade elbilar.

För att hjälpa verkstäderna har branschförbunden tagit fram branschstandarden som reglerar hur man ska arbeta på ett säkert sätt med elfordon.

Standarden är uppdelad i två delar.

  1. Allmänt arbete – arbete som inte innebär någon risk – exempelvis byta däck eller vindruta. Arbeten där mekanikern inte kommer i kontakt med högvoltssystemet. Här behövs ingen extra kunskap eller särskilda försiktighetsåtgärder.
  2. Högvoltsarbeten – här ställs krav och regler kring skyddsutrustning och utformning av arbetsplatsen för att öka säkerheten.

– Tanken är inte att standarden ska vara en börda för verkstäderna, utan ett hjälpmedel, säger Claes Åström, vd SFVF.

Själva branschstandarden är ett ramverk och kommer kompletteras med en vägledning med mer specifika exempel på vad som kan ingå i utbildningen. Den vägledningen kommer snart att publiceras.

Hur får SFVF:s medlemmar del av vägledningen?

– En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram denna vägledning. Den 15 december hålls det första mötet och efter det vet vi mer om tidsplanen och om hur vägledningen kommer att distribueras, säger Claes Åström.

Branschstandarden gör Sverige unikt. Till och med Norge har hört av sig för att få ta del av den standard som finns framtagen.

– Det är viktigt att poängtera att det finns många arbeten som verkstäderna kommer kunna utföra precis som vanligt eftersom det inte har med högvoltssystemen att göra Det krävs förstås en riskanalys för att se om det kommer innebära faror, säger Mazdak Haghanipour, teknisk expert på Bil Sweden.

Kedjechef Madeleine Westerling på Mekonomen berättade på elbilsmässan i Göteborg nyligen om att Mekonomen utbildar sina verkstäder i tre steg, där första steget är att bli en ”informerad person”, vilket ungefär betyder att man vet vad man får göra. Steg två är att utföra arbeten och göra bilen strömlös. Tredje steget är en ”expertnivå”.

I Norge har verkstäderna kommit längre i kompetens eftersom det är vanligare med elbilar. 

– Vi har två verkstäder i Norge som enbart jobbar med elbilar. Vi vallfärdar dit för att göra besök med våra svenska verkstäder, säger Madeleine Westerling.

Nästa stora steg i branschstandarden kommer omfatta lack- och skadebranschen. I den kommer man särskilt titta på regler kring karantän-platser och riskbedömning av skadade fordon, hur man ska jobba med batterier med mera. Det arbetet kommer rikta sig mot alla märken. 

Ladda ned branschstandarden här!

https://www.fordonsverkstader.se/wp-content/uploads/2021/09/Branschstandard-for-saker-hantering-av-hogvoltsystem-i-elfordon.pdf

Kopiera länk
Copy
14 Dec, 2022
Bilhandelsjuridik
Online, Sverige
18 Jan, 2023
Automässan 2023
Göteborg, Sverige
Visa fler händelser
RÄTT LOGGA BVP

1 Dec, 2022, Extern artikel
Stigande priser på drivmedel förändrar körbeteende
1 Dec, 2022, Extern artikel
Trelleborg åläggs att betala böter
30 Nov, 2022, Extern artikel
BKT – sluta fylla däcken med vatten
30 Nov, 2022, Extern artikel
Ny isgreppsmärkning på däcksidan
29 Nov, 2022, Extern artikel
BKT lanserar larvband i gummi
 Branschorganisationer i samverkan
 Sammarbetspartners