< Tillbaka

Ny utmaning lurar runt hörnet för fordonsverkstäder

Publicerad: 1 Nov 2020
Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) agerar nu för att sätta fokus på risken för ett kommande arbetsmiljöproblem, ett problem som kan ställa till med mycket skada för fordonsverkstäderna om det inte hanteras rätt. Frågan verkar ha hamnat mellan stolarna hos myndigheterna.

Bakgrunden är att EU:s tuffare regler när det gäller köldmedel och dess klimatpåverkan. Reglerna tvingade fordonsindustrin att byta från det tidigare köldmedlet R134a, som har en miljöpåverkan som är
1430 gånger större än koldioxid, till det nya medlet R1234yf, vars klimatpåverkan endast är fyra gånger större än koldioxid.

- Köldmedlet R1234yf, som EU godkänt för sin låga klimatpåverkan, blir vid brand lika farligt som stridsgasen fosgen. Idag har vi endast små mängder köldmedium i våra AC-anläggningar men det kommer nu att ändras, säger Bo Ericsson som är vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Tyska biltillverkare har tidigare protesterat mot det nya köldmedlet där Mercedes låg i framkant och vägrade att byta med hänvisning till att R1234yf är brandfarligt. Nu kommer nästa utmaning, R1234yf kommer användas som köldmedium i batterier till fordon. En stor utmaning för elfordon och speciellt när det gäller tunga fordons-batterier är att de alstrar mycket värme.

- Fordonsindustrin har fått medhåll av professor Andreas Kornath vid universitetet LMU i München. Att det vid förbränning av R1234yf bildas vätefluorid, är känt säger Bo Ericsson. Dessutom visade det sig att 20 procent av brandgaserna består av det mycket giftiga ämnet karbonylfluorid. Karbonylfluorid är till sin struktur besläktat med stridsgasen fosgen, som dödade och skadade tusentals soldater under första världskriget. Den enklaste fluorvätesyran är mycket korrosiv (frätande) och så giftig att en brännskada stor som en handflata kan vara dödlig. Karbonylfluorid är ännu farligare, eftersom det penetrerar huden lättare, och ger svåra hudirritationer. Vid inandning förstörs alveolerna (lungblåsorna) i lungorna, blodomloppet påverkas, vilket kan leda till döden.

- Fosgen, även känt som diklormetanal eller karbonylklorid (COCl2), är en färglös och mycket giftig gas. Varför användes då denna gas? – Jo, för att den sjunker. Det var effektivt under första världskriget eftersom det fanns 4 000 mil skyttevärn och vallgravar, säger Bo Ericsson.

- När det gäller R1234yf så finns den med i bilaga II i EU:s f-gasförordning 517/2014, vilket innebär att det finns krav på registrering av import. När det gäller användning så finns nog en del kunskapsluckor kring eventuella miljöeffekter, men gasen har ju liten klimatpåverkan och inga påtagliga miljöeffekter som är kända. Det låter ju väldigt bra även om vi känner till nackdelarna, säger Bo Ericsson.

Det finns ingen lagmässig reglering i nuläget förutom registrering vid import. Eftersom det finns en del möjliga risker kring arbetsmiljö, uppvaktar SFVF nu Arbetsmiljöverket, då Naturvårdsverket saknar mandat att göra detta. Naturvårdsverket har meddelat oss att de inte har några aktiviteter kring R1234yf inplanerade, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy
14 Dec, 2022
Bilhandelsjuridik
Online, Sverige
18 Jan, 2023
Automässan 2023
Göteborg, Sverige
Visa fler händelser
RÄTT LOGGA BVP

 Branschorganisationer i samverkan
 Sammarbetspartners