< Tillbaka

Ny praxis i Danmark kring service och garantier

Publicerad: 14 Feb 2020
Erik S. Rasmussen direktör för Dansk Bilbrancheråd* skriver i ett pressmeddelande att bilägare som vänder sig till en oberoende verkstad numer inte måste redovisa en tjock bunt papper för att nybilsgarantin ska vara giltig.

Bakgrunden är den att biltillverkarna i åratal krävt väldigt omfattande dokumentation av en bilägare som servat sin bil på en oberoende verkstad och som vill ha ett fel åtgärdat på garantin. 

I Danmark har det sedan 2003 funnits en oenighet kring tolkningen av hur omfattande en bilägares dokumentation måste vara, men nu har ett nytt beslut kommit i bilindustrins överklagandenämnd – Danmarks motsvarighet till Allmänna Reklamationsnämnden.  

En studie från Epinion från 2019 visar att 25% av danska bilägare väljer en auktoriserad verkstad på grund av rädsla för att nybilsgarantin inte ska vara giltig om bilägaren servar sin bil på en oberoende verkstad. - Denna rädsla kan nu sopas under bordet via beslutet i överklagandenämnden, säger Erik S. Rasmussen.

I det specifika fallet hade en bilägare gjort en reklamation på garantin till sin lokala KIA-återförsäljare. I enlighet med KIA:s garantivillkor hade återförsäljaren krävt att bilägaren inte bara skulle tillhandahålla ett komplett ifyllt servicehäfte, utan också fakturor och signerade serviceformulär. Bilägaren kunde inte uppfylla detta till 100 procent, varefter KIA-återförsäljaren vägrade att inspektera och reparera bilen på garantin.

Bilägaren fick sedan reparera bilen på egen bekostnad på en annan verkstad och väckte därefter anspråk mot både KIA-återförsäljaren, KIA Import Danmark A / S och importören av KIA-bilar i Danmark.

KIA Import Danmark A / S dömdes sedan av överklagandenämnden och fick betala bilägarens ersättning eftersom bilägaren hade uppfyllt minimikraven som kan ställas för dokumentation av service. Värt att notera är även att minimikraven är i enlighet med KIA: s egna bestämmelser. KIA-återförsäljaren ålades att stå för reparationskostnaderna då bilägaren kunde visa en korrekt ifylld servicebok. Kia Import Danmark A / S har dock meddelat att beslutet kommer överklagas i domstol.

- Erik S. Rasmussen och Dansk Bilbranscheråd säger att de har väntat länge på detta beslut och kan nu med klarhet bekräfta att det är tillräckligt för bilägaren att presentera en av verkstaden signerad servicebok innehållande serviceprotokoll för att nybilsgarantin ska vara giltig.

Ulf Stefansson, jurist på Sveriges Fordonsverkstäder ser det danska beslutet som naturligt och tror KIA kommer få svårt att få gehör i domstol. I Sverige ställer vi motsvarande minimikrav på en oberoende verkstad vilket innebär en stämpel i en servicebok samt fullt i fyllda serviceprotokoll. För att hjälpa bilägaren att uppfylla dokumentationskraven brukar vi rekommendera att oberoende verkstäder sparar all service i en digital servicebok för att servicestämpeln ska ha ett värde avslutar Stefansson.

 

*En branschorganisation för cirka 2 000 märkesoberoende bilverkstäder i Danmark. Organisationen arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för sina medlemmar, som inkluderar bilverkstäder, bilhandlare, karosseriverk och bilverkstad.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan