< Tillbaka

Ny konsumentköplag – hur påverkas du som verkstad?

Publicerad: 19 Jan 2022
Regeringen har nu överlämnat propositionen om en ny konsumentköplag till Riksdagen för beslut. Förändringarna innebär dels tydligare lagstiftning kring försäljning av digitala tjänster, dels strängare regler vid försäljning av varor.

Observera att den nya lagstiftningen inte gäller för verkstadstjänster som i stället omfattas av Konsumenttjänstlagen. För de verkstäder som säljer reservdelar och biltillbehör eller begagnade bilar mot konsumenter så gäller nya regler.

Den huvudsakliga förändringen som berör fordonsbranschen är att den så kallade presumtionsregeln ändras från sex månader till två år. Denna ”bevisbörderegel” innebär att säljande företag ska bevisa att felet på den sålda varan inte är ursprungligt i upptill två år efter försäljningen. När en garanti tillhandahålls för en produkt sker detta på liknande sätt och det är den som svarar för garantin som har felansvaret och således bevisbördan för uppkomna fel.   

Vi uppmanar därför alla medlemmar att se över sina garantier när det gäller försäljning av reservdelar och biltillbehör till privatpersoner. Garantierna bör inte vara kortare än två år då det riskerar att röra till det för alla parter. SFVF understryker att det är fullt rimligt att leverantörerna ikläder sig det ansvar som säljande företag är tvingade att ta mot konsumenter och i sin tur erbjuder minst två års garanti till sina återförsäljare.   

Den nya lagen tar sig även an begagnat-försäljning. Här ställs det nya krav på en större tydlighet vad gäller att beskriva det begagnade fordonet och avvikelser från så kallande objektiva krav. Enligt regeringen är det viktigt att en avtalad avvikelse är tydlig för konsumenten och att han eller hon aktivt godtar den. För att kunna efterleva detta i praktiken är säljande företag i behov av bättre genomförda inbytestester. Fordonen måste deklareras på ett mer tydligt sätt där alla avvikelser presenteras och godkänns av köparen. Detta kan göras i form av en korrekt upprättad varudeklaration enligt god branschsed. SFVF återkommer i detalj med mer information vad kraven innebär för dig som säljer begagnade fordon.   

Om den nya lagen röstas igenom i Riksdagen börjar denna att gälla från och med 1 maj 2022.

Ulf Stefansson, SFVS:s jurist

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan