< Tillbaka

Ulf Stefansson, SFVF & Joachim Due-Boje , MRF

Nu börjar marknadsföringen av Godkänd Bilverkstad i Sveriges alla län

Publicerad: 6 Maj 2020
Sverige har fått en ny kvalitetsstandard för bilverkstäder. Det är de båda branschorganisationerna Motorbranschens Riksförbund, MRF, och Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, som efter ministerkritik tagit fram standarden Godkänd Bilverkstad, GBV. Detta för att säkerställa en fackmässig reparation och ett korrekt kundomhändertagande.

I nuläget har 22 verkstäder i Södermanlands län klarat årlig kvalitetskontroll för Godkänd Bilverkstad.

– I hela Sverige har vi snart 450 verkstäder som klarat årlig kontroll för Godkänd Bilverkstad. Det innebär att ca 15 procent av alla landets professionella verkstäder är GBV-verkstäder, förklarar Joachim Due-Boje och Ulf Stefansson, MRF respektive SFVF, i ett gemensamt uttalande.

Det var 2014 som TV-programmet ”Kalla fakta” uppmärksammade brister hos åtta undersökta, såväl stora som små, verkstäder i Mälardalsregionen. I programmet ombads dåvarande konsument- och finansmarknadsministern, Per Bolund, att kommentera inslagen. Han krävde skärpning samtidigt som han hotade med tvingande lagstiftning om inte branschen klarade det på egen hand. Med det var kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad född. En frivillig kvalitetsstandard som ska innebära konsumenttrygghet. Konsumentverket har ställt sig bakom branschinitiativet.

Länk: https://www.godkandbilverkstad.se

– I Godkänd Bilverkstad lägger vi stor vikt vid hela verkstadens sätt att arbeta. Från att lagar och regler följs till att mekanikern har kompetens för att utföra arbetet fackmässigt, berättar Joachim Due-Boje.

Ulf Stefansson är noga med att konsumentskyddet följs – att verkstaden följer de av branschen gemensamt antagna reparationsvillkoren som reglerar relationen mellan beställare och utförare.

– Villkoren, som både innehåller rättigheter och skyldigheter för båda parter, är en garanti för ett korrekt utfört arbete, säger Ulf Stefansson.

De båda organisationerna uppskattar att cirka 2 000 verkstäder kommer att vara klara för Godkänd Bilverkstad inom ett år.

– Det är viktigt att även konsumenterna ställer krav på att den verkstad som de vill anlita ska vara en Godkänd Bilverkstad. Konsumentkraften är viktig, avslutar Joachim Due-Boje och Ulf Stefansson gemensamt.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan