< Tillbaka

Nollvisionen och "året runt" däck är en mycket dålig kombination!

Publicerad: 13 Okt 2020
Återigen uppstår en debatt om s k året runt däck, denna gång i Danmark. En sak är vi helt säkra på i Sverige, om vi ska ha en chans att uppnå en nollvision är det sommardäck på sommaren och vinterdäck på vintern som gäller, säger Michael Bergvall däckansvarig på Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

- Jag är mer förvånad över att någon kan tro att det finns däck som är lika bra en varm sommardag med en temperatur på 25 gr i skuggan vid regn som en vinterdag med 20 minusgrader. Det är ännu mer förvånande att någon rekommenderar bilägare att köpa ”året runt” däck, det är inte fackmässigt anser vi, säger Michael Bergvall med många års erfarenhet i däckbranschen.

- Sverige är ett långt land med stora variationer när det gäller väderleksförhållanden. Därför kräver SFVF att skiftestiden mellan vinter och sommarhjul förlängs från två veckor till fyra veckor, säger Bo Ericsson vd för SFVF. Argumentet att partiklar rivs upp av dubbdäck är ett argument som inte längre håller, om vi nu skulle förlänga dubbdäckstiden med 2 veckor på våren. Slitaget och partikelbildningen har minskat tack vare att myndigheterna har skärpt kraven för dubbdäck under de senaste åren, och att användningen av dubbdäck har minskat på grund av att de dubbfria nordiska vinterdäcken har utvecklats rejält de sista åren.

- Den minskning av det tillåtna antalet dubbar som infördes i svensk vinterdäckslagstiftning 2013, från att det varit tillåtet med max 130 st dubbar till max 96 st dubbar på ett standard 16" däck (-26%), så bör det ha inneburit en klar sänkning av vägslitage och partiklar relaterat till dubbdäck, säger Michael Bergvall.

Myndigheterna har dock både före och efter 2013 tillåtit att "Även annat dubbdäck kan användas under förutsättning att det kan dokumenteras, exempelvis genom finskt typgodkännande, att det vägslitage som dubbdäcket orsakar på vägbeläggningen inte är större än det som orsakas av ett dubbdäck med dubbar som fyller kraven" (TSFS 2009:19, 17§ andra stycket)”. Det har inneburit att man har kunnat ha fler dubbar i ett vinterdäck om det inte sliter mer än vad ett däck godkänt med 50 dubb/rullomkretsmeter gör.

Detta har gjort det möjligt för däcktillverkarna att utveckla dubbade däck med fler dubbar än 50 dubb/rullomkretsmeter, vilket inneburit bättre grepp och säkerhet utan att det har påverkat dubbarnas slitage på underlaget negativt. Tack vare användningen av mindre, lättare dubbar som ger en lägre anslagskraft i vägbanan men fler greppkanter, har man erhållit ökad greppförmåga och ökad säkerhet på is.

Den testmetod i det finska typgodkännandet som används för att testa om ett "annat dubbdäck" inte sliter mer än ett däck godkänt enligt 50 dubb/rullomkretsmeter kallas för Over Run Testen. De finska myndigheterna (Traficom) har under det senaste året gjort en översyn av denna testmetod med avsikt att skärpa kraven och tillförlitligheten i denna. Arbetet med detta är nu klart och förväntas presenteras innan årets slut. Denna översyn betyder med största sannolikhet att kraven för dubbslitage kommer att skärpas ytterligare, vilket i kombination med att andelen dubbdäcksanvändare sjunker stadigt bör innebära att en förlängd dubbdäckstid på våren kanske inte har så stor betydelse för det totala vägslitaget, avslutar Michael Bergvall.

Kopiera länk
Copy
14 Dec, 2022
Bilhandelsjuridik
Online, Sverige
18 Jan, 2023
Automässan 2023
Göteborg, Sverige
Visa fler händelser
RÄTT LOGGA BVP

 Branschorganisationer i samverkan
 Sammarbetspartners