< Tillbaka

Narkotikaprov, kontroll av yrkestrafik och export av trafiksäkerhet

Publicerad: 8 Sep 2022
När trafiksäkerhetsseminariet i Tylösand bjöd in infrastrukturminister Tomas Eneroth var han lättad att få en paus i valarbetet och istället drömma om att få ut den svenska trafiksäkerheten internationellt. – Kan vi med våra erfarenheter, teknik och kunskap rädda tusentals liv i världen kan vi göra en otrolig insats, säger Tomas Eneroth.

Tomas Eneroth inledde framförande på #Tylösandseminariet med att konstatera att trafikolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland barn och ungdomar i världen. Alltså mer än krig, svält och malaria. Han berättade om mötet i FN:s generalförsamling i New York på High-Level Meeting on Global Road Safety och alla lovord från länder som efterfrågade svensk expertis. Men att de 200 som dör i trafiken i Sverige fortfarande är för många. 

Att dela med sig kunskap om nollvisionen pratades om redan vid mötet i Stockholm där ”Stockholm Declaration” med insatser för säkrare trafik som resulterat i en FN-resolution. 

De nio miljarder kronor som Eneroth vill satsa på trafiken är ett stort belopp, men fördelningen med 80 procent satsning på järnväg och 20 procent på väg har kritiserats. Eneroth är ändå optimistisk.

– Vi bygger bort riskerna att dö i olycka med mitträcken och smart infrastruktur i städer och landsbygd. 9 miljarder kronor är en gigantisk satsning på vidmakthållande och underhåll av våra vägar och järnvägar, men också nya vägar, järnväg och satsningar på sjöfart, säger Eneroth.

Enligt ministern inkluderar det även pengar till trafiksäkerhetsåtgärder hos Trafikverket som kan bygga mitträcken – som Eneroth ”vill ta ordentligt tag om” - och ordna med hastighetsövervakning.

– För att nå Parisavtalet sker samtidigt en omfattande elektrifiering med bilar som är uppkopplade, fjärrstyrda, har avancerad teknik driven av klimatomställning och önskan om snabbare teknisk utveckling som kommer göra trafiken säkrare, säger Tomas Eneroth.

Högljudda protester inte minst från norra Sverige när Trafikverket systematiskt sänkte hastigheten på vägar där många pendlade fick ministern att känna att hela grunden till nollvisionen äventyrades.

– Vi måste ha en uppslutning till Nollvisionen, så hastighetssänkningarna avstannade och nu finansieras mitträcken för att öka säkerheten och möta åsikterna. På det sättet tror jag att vi kommer lyckas, säger Tomas Eneroth.

Att polisen snart får ökade möjligheter med ett sållningsinstrument för narkotiska preparat är otroligt viktigt enligt Eneroth.

– Jag är själv personligen djupt oroad över den liberalisering av droganvändandet bland ungdomar. Polisen måste få verktyg att jobba med och möta drogliberalismen, säger Tomas Eneroth.

När det gäller klampning menar Eneroth att projektet nu visar sig vara lyckat.

– I 95 procent av fallen har man betalat sanktionsavgifterna inom de bestämda 36 timmarna. Det kostar för mycket att låta godset stå. Dessutom har vi i dag EU:s högsta sanktionsavgifter. Ihop med beställaransvaret leder det till ökad säkerhet på vägarna, säger Eneroth. 

Transportstyrelsen har fått 25 miljoner kronor till ökade kontroller och yrkestrafikinspektioner ute på vägarna. 

– Det är viktigt för svensk åkerinäring att säkerställa schysst konkurrens. Efter tuffa förhandlingar i EU har vi nu också regler som säger att man vid utstationering ska ha svenska löner och svenska avtal, säger Eneroth.

För kontroll av cabotagetrafiken har Polisen fått 100 mljoner kronor. 

Ny teknik med geofencing ,stödsystem, självkörande uppkopplade fordon ger nya möjligheter att begränsa trafikolyckorna.

2017 anslog regeringen 78 miljoner kronor för att sätta upp alkobommar i hamnarna, men än så länge har bara Göteborgs energihamn en bom sedan 2019. Varför händer inte mer?

– Jag är djupt besviken på hamnarna, Trafikverket och Polisen. Vi har avsatt resurser med tydlig inriktning men vi har inte gemensamt kunna lösa uppgiften. Om vi sitter kvar efter valet och jag har fortsatt förtroende kommer jag fortsätta jobba med alkobommar på ett annat sätt. Om inte tre myndigheter klarar av att samverka får jag peka på att en myndighet som får ta ansvaret, säger Tomas Eneroth.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan