< Tillbaka

Foto: Kronofogden

Myndighet bötfälls för upphandling av fordonstjänster

Publicerad: 20 Dec 2022
En av Sveriges största myndigheter har brutit mot Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) vid beställning av fordonstjänster.

Den 1 december meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm en dom mot Polismyndigheten, som erläggs att betala en upphandlingsskadeavgift på1,2 miljoner kronor för att ha gjort en så kallad otillåten direktupphandling.

Det är en annan myndighet – Konkurrensverket – som dragit Polismyndigheten inför domstol. Polisen har enligt Konkurrensverket Polismyndigheten har genomfört en ramavtalsupphandling benämnd ”Bärgningstjänster och destruktion m.m” till Region Väst.

Tjänsterna som Polismyndigheten upphandlat är tilläggsavtal och dessa utgör enligt Konkurrensmyndigheten otillåtna direktupphandlingar eftersom ändringarna i avtalen är väsentliga. Konkurrensverket har gjort gällande att ändringsavtalen innebär sådana väsentliga ändringar i förhållande till vad som ursprungligen föreskrivits att de är att betrakta som nya avtal som skulle ha ingåtts först efter en förnyad upphandling.

Förvaltningsrättens dom kan överklagas.

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@sfvf.eu

076-493 10 85

Kopiera länk
Copy