< Tillbaka

Foto: Kronofogden

Myndighet bötfälls för upphandling av fordonstjänster

Publicerad: 20 Dec 2022
En av Sveriges största myndigheter har brutit mot Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) vid beställning av fordonstjänster.

Den 1 december meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm en dom mot Polismyndigheten, som erläggs att betala en upphandlingsskadeavgift på1,2 miljoner kronor för att ha gjort en så kallad otillåten direktupphandling.

Det är en annan myndighet – Konkurrensverket – som dragit Polismyndigheten inför domstol. Polisen har enligt Konkurrensverket Polismyndigheten har genomfört en ramavtalsupphandling benämnd ”Bärgningstjänster och destruktion m.m” till Region Väst.

Tjänsterna som Polismyndigheten upphandlat är tilläggsavtal och dessa utgör enligt Konkurrensmyndigheten otillåtna direktupphandlingar eftersom ändringarna i avtalen är väsentliga. Konkurrensverket har gjort gällande att ändringsavtalen innebär sådana väsentliga ändringar i förhållande till vad som ursprungligen föreskrivits att de är att betrakta som nya avtal som skulle ha ingåtts först efter en förnyad upphandling.

Förvaltningsrättens dom kan överklagas.

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@sfvf.eu

076-493 10 85

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan