< Tillbaka

Mycket prat men lite verkstad om sådant som bidrar till bättre klimat på riktigt

Publicerad: 10 Dec 2021
I debatten kring hur vår bransch kan bidra till bättre klimat uppmanar SFVF verkstäder att använda fler begagnade delar vid sina reparationer och om möjligt rikta istället för att sätta dit en ny del. Det är en av många anledningar till att SFVF säger ”Nej, tack” till ytriktastudien.

Miljö- och klimatdiskussionen om hur branscher kan bidra till bättre klimat och sänkta koldioxidutsläpp har föranlett SFVF att reagera på bilförsäkringsbranschen.

– Systemet verka gynna försäkringsbolagens egna verksamheter mer än att ta hänsyn till miljön och verkstäders klimatpåverkan, säger Claes Åström, vd SFVF.

För att uppmuntra återbruk och reparation istället för skrotning måste verkstäder, bildemonterare och försäkringsbolag samarbeta.

– Green deal inom EU handlar om att minska klimatpåverkan och i vårt fall att öka användande av begagnade delar, säger Claes Åström.

En regel som försäkringsbolagen använder i dag är den så kallade 80-procents regeln. Den innebär att verkstäderna bara får laga skadade bilar motsvarande 80 procent av marknadsvärdet, men det gäller inte helt nya bilar. Bilar som är upp till 12 månader får bara lagas om kostnaden uppgår till 50 procent av marknadsvärdet, annars ersätts bilen istället med en helt ny.

– Det här strider ju helt mot klimatmålen. SFVF anser att alla bilar, oavsett ålder, bör repareras om kostnaderna understiger 80 procent, säger Claes Åström.

SFVF har gemensamt med branschförbunden Bil Sweden och MRF sagt nej till ytriktastudien som nyligen införts i Cabas. Det faktum att de nya tidslinjerna till viss del motverkar klimatmålen är ett av skälen till motsättningen.

Michael Bergvall är skadeansvarig på SFVF.

– Om tidsstudien i ytriktastudien inte är korrekt finns det en risk att verkstäder väjer att laga bilen genom att byta ut en del istället för att rikta. Det innebär ju att delar byts istället för repareras. Om vi ska nå klimatmålen måste vi samarbeta, säger Michael Bergvall.

– Det innebär också att det måste vara lätt för verkstäder att hitta begagnade delar utan att det tar för lång tid, annars klarar man inte reparationen inom tidsramarna, säger Bergvall.

 

Kopiera länk
Copy
18 Apr, 2023
SFVF - VERKSTADSJURIDIK – för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Stockholm: Bilyaa Group AB, Hovslagarevägen 37, Sollentuna, Utbildningsledare: Bo Ericsson, SFVF
9 Maj, 2023
SFVF - VERKSTADSJURIDIK – för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Sundsvall: Scandic Sundsvall City, Trädgårdsgatan 31, Utbildningsledare: Bo Ericsson, SFVF
Visa fler händelser

PRENUMERERA NYHETSBREV(3)

 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan