< Tillbaka

T h - Mattias Bergman, vd Mobility Sweden. Foto: Mobility Sweden

Mobility Sweden: Därför kan Euro7 hämma elektrifieringen

Publicerad: 31 Jan 2023
EU:s kommande uppdaterade utsläppskrav för fordon – Euro 7 – ställer högre och nya krav, vilka riskerar att i praktiken bli en hämsko för elektrifieringen av fordonsparken, varnar Mobility Swedens vd.

EU:s uppdaterade utsläppsregelverk för vägfordon (Euro 7) som väntas införas 1 juli 2025 innebär en skärpning av många av kraven i dagens utsläppsregelverk (Euro 6), samtidigt som vissa av dagens krav inte skärps.

Med Euro 7 kommer också flera nya krav på nya vägfordon som säljs i unionen:

– Euro 7 är mycket mer än bara en skärpning av Euro 6, då det vidgar området till att även omfatta emissioner från bromsar, batteriers prestanda med mera förutom förbränningsmotorns utsläpp och prestanda, förklarar branschorganisationen Mobility Swedens vd Mattias Bergman.

Från fordonsindustrins sida välkomnar man skärpta krav, påpekar Mattias Bergman. Men kraven i Euro 7 riskerar ironiskt nog att få negativa effekter för fordonsindustrins omställning till eldrift, förklarar han:

– Vi är kritiska till det förslag som tagits fram för Euro 7 då nivåerna är så tuffa så det ligger i ytterkant vad som är tekniskt möjligt. För att klara dessa mål måste fordonstillverkarna omallokera resurser som behövs för att klara omställningen mot elektrifieringen. Effekten av dessa tuffa krav kommer att bli marginell och inte i nivå med vad elektrifieringen kan bidra med. Industrins huvudstrategi för att klara omställningen är just elektrifieringen och vi vill inte ha regler som hindrar oss att nå våra huvudmål.

Vad borde då EU göra istället för att införa sitt förslag till Euro 7-regelverk?

– Fokus från myndigheterna borde vara att skapa förutsättningarna att nå målen via utbyggnad av laddinfrastruktur och rätt styrmedel istället, säger Mattias Bergman.

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@sfvf.eu

076-493 10 85

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan