< Tillbaka

Miljöfokus i nytt projekt

Publicerad: 20 Sep 2022
Miljö, återvinning, återanvändning och säkrare reparationer.

Med ökad produktion och därmed ett växande antal elfordonsbatterier på marknaden skapas ett allt större behov av cirkulära flöden för batterier från elfordon.

Det är särskilt viktigt att se till att batterier och dess komponenter återanvänds och återvinns eftersom batterierna innehåller värdefulla och kritiska material som kobolt, litium och nickel, vilka riskerar att bli bristvaror inom en snar framtid.

Den stora utmaningen inom branschen idag gäller säkerheten vid hantering av batterier från uttjänta fordon. Idag saknar vi ett säkert sätt och tillförlitliga metoder samt testutrustning och diagnosverktyg för utvärdering av olika typer av batterier.

Vi i branschen behöver ny och utökad kunskap och lösningar som bidrar till en ökad cirkulär användning av batterier.

Nu måste även bilverkstäder och demonterare börja ställa om och bidra till återanvändning av så många batterier som möjligt, säger Bo Ericsson som medverkar i projektet.

Branschstandarden som är framtagen för att kunna reparera elbilar är grunden och den lägsta kunskapsnivån för att undvika att onödiga olyckor sker.

En stor utmaning för branschen gäller säkerheten vid hantering av batterier från krockskadade elfordon. Processer och metoder för hantering av krockade fordon förändras snabbt genom den snabba tekniska utvecklingen i fordonsbranschen. Litiumbatterier som är skadade innebär säkerhetsrisker och dessa måsta vi lära oss att hantera. Batterierna innehåller flera farliga material och det finns risk för explosioner, brand och giftiga gasutsläpp, särskilt om batteriet är skadat.

Med projektägaren Bilretur kommer vi att etablera ny och utökad kunskap och nya lösningar som bidrar till en ökad cirkulär användning av batterier från elfordon, samt säkra metoder och processer för batteriernas hantering.

I projektkonsortiet ingår representanter från de centrala aktörerna i värdekedjan, inklusive fordonsindustrin samt återanvändning och återvinning.

Kopiera länk
Copy
18 Apr, 2023
SFVF - VERKSTADSJURIDIK – för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Stockholm: Bilyaa Group AB, Hovslagarevägen 37, Sollentuna, Utbildningsledare: Bo Ericsson, SFVF
9 Maj, 2023
SFVF - VERKSTADSJURIDIK – för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Sundsvall: Scandic Sundsvall City, Trädgårdsgatan 31, Utbildningsledare: Bo Ericsson, SFVF
Visa fler händelser

PRENUMERERA NYHETSBREV(3)

 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan