< Tillbaka

Miljöfokus i nytt projekt

Publicerad: 20 Sep 2022
Miljö, återvinning, återanvändning och säkrare reparationer.

Med ökad produktion och därmed ett växande antal elfordonsbatterier på marknaden skapas ett allt större behov av cirkulära flöden för batterier från elfordon.

Det är särskilt viktigt att se till att batterier och dess komponenter återanvänds och återvinns eftersom batterierna innehåller värdefulla och kritiska material som kobolt, litium och nickel, vilka riskerar att bli bristvaror inom en snar framtid.

Den stora utmaningen inom branschen idag gäller säkerheten vid hantering av batterier från uttjänta fordon. Idag saknar vi ett säkert sätt och tillförlitliga metoder samt testutrustning och diagnosverktyg för utvärdering av olika typer av batterier.

Vi i branschen behöver ny och utökad kunskap och lösningar som bidrar till en ökad cirkulär användning av batterier.

Nu måste även bilverkstäder och demonterare börja ställa om och bidra till återanvändning av så många batterier som möjligt, säger Bo Ericsson som medverkar i projektet.

Branschstandarden som är framtagen för att kunna reparera elbilar är grunden och den lägsta kunskapsnivån för att undvika att onödiga olyckor sker.

En stor utmaning för branschen gäller säkerheten vid hantering av batterier från krockskadade elfordon. Processer och metoder för hantering av krockade fordon förändras snabbt genom den snabba tekniska utvecklingen i fordonsbranschen. Litiumbatterier som är skadade innebär säkerhetsrisker och dessa måsta vi lära oss att hantera. Batterierna innehåller flera farliga material och det finns risk för explosioner, brand och giftiga gasutsläpp, särskilt om batteriet är skadat.

Med projektägaren Bilretur kommer vi att etablera ny och utökad kunskap och nya lösningar som bidrar till en ökad cirkulär användning av batterier från elfordon, samt säkra metoder och processer för batteriernas hantering.

I projektkonsortiet ingår representanter från de centrala aktörerna i värdekedjan, inklusive fordonsindustrin samt återanvändning och återvinning.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan