< Tillbaka

Lättare få bilen godkänd med ökad konkurrens

Publicerad: 20 Jun 2022
22 miljoner besiktningar har studerats vid Lunds universitet för att analysera konkurrensens påverkan för möjligheten att få sin bil godkänd.

Jerker Holm är professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Varje år genomförs ungefär fem miljoner besiktningar, vilket ger en rik datamängd. Besiktningsbranschen är unik eftersom företagen inte får sälja andra tjänster, exempelvis reparationer, som kan påverka inspektörernas bedömningar. Det gör att marknaden kan ses som reglerad med en konkurrenspåverkan på effektiviteten.

Enligt studien uppstår det andra konkurrenseffekter. 

När ytterligare en besiktningsstation öppnar på en marknad ökar antalet godkända besiktningar med 0,3 – 1,9 procent. 

Forskarna studerade 22 miljoner besiktningar, 4,5 miljoner per år, och andelen godkända bilar var då 70 procent. Om fler besiktningsstationer skulle ha öppnat och därmed ökat andelen godkända besiktningar hade 30 000 fler bilar blivit godkända årligen.

– Det är svårt att exakt säga vilken mekanism som förklarar resultatet men en som ligger nära till hands är att det är lättare för en missnöjd bilägare som fått sin bil underkänd att byta station när det finns flera att välja mellan i närområdet. Detta gör det mer ”kostsamt”, i termer av kundbortfall, för en station att vara strikt i besiktningarna när det finns många konkurrenter jämfört med få, säger Jerker Holm.

Fotnot: här är länken till den vetenskapliga artikeln med mer fakta https://link.springer.com/article/10.1007/s11151-022-09864-z

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan