< Tillbaka

Foto: Pierre Kjellin

Lagstifta om fri tillgång till fordonsdata, nu!

Publicerad: 25 Jan 2023
Nu är det hög tid för EU att få en sektorsspecifik lagstiftning som garanterar fritt flöde av fordonsdata på plats. Det uppmanar de paneuropeiska branschorganisationerna FIGIEFA, CECRA och AIRC i en gemensam uppvaktning av EU-kommissionen.

EU:s beslut om en effektiv och sektorspecifik lagstiftning som säkrar den fria tillgången på fordonsdata för de fristående fordonsverkstäderna och bildelsleverantörerna dröjer, och det är oacceptabelt – lagstiftningen behöver komma på plats nu!

Den uppmaningen riktar de alleuropeiska fordonsbranschorganisationerna FIGIEFA, CECRA och AIRC i brev som de skickat till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. 

Processen i EU med att få en lagstiftning för flödet av fordonsdata har varit pausad tillräckligt länge nu, menar både FIGIEFA och CECRA och de riktar nu uppmaningen till Ursula von der Leyen och EU-kommissionen att återstarta processen, så att en lagtext kan vara färdig att godkänna i maj 2024. Deadline för kravet på senast ett beslut ska ske är vald för att passa in på Europaparlamentets mandatperiod.

I ett gemensam uttalande uttrycker de båda svenska branschorganisationerna sin oro över den långsamma processen. Den kan snedvrida den konkurrens som EU-kommissionen eftersträvar inom motorfordonsunderhållstjänster.

– Utvecklingen, omställningen till elektromobilitet och uppkopplade fordon, går väldigt fort. Detta ställer krav på ett snabbt agerande från EU-kommissionen för att inte konkurrensen på lika villkor, verkstädernas rättigheter och bilägarnas valfrihet ska hotas på grund av utebliven eller försvårad åtkomst till bilens digitala innehåll”, säger Johnny Bräster, SBF, och Bo Ericsson, SFVF, i sitt uttalande.

FIGIEFA är en europeisk paraplyorganisation för 19 branschorganisationer och sex multinationella företag inom bildelsbranschen. Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, är svensk medlem.

CECRA är en europeisk paraplyorganisation för branschorganisationer inom lätta och tunga fordonshandeln samt märkeshandlarorganisationer från sex europeiska fordonstillverkare. Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, är svensk medlem.

AIRC är en europeisk paraplyorganisation för branschorganisationer för fordonsverkstäder och fordonsbyggare.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan