< Tillbaka

Bo Ericsson, SFVF och Johnny Bräster, SBF

Krav på tydligare EU-regler för bilverkstadskonkurrens

Publicerad: 3 Okt 2022
De små fristående verkstäders rätt att konkurrera men också de små glesbygdsverkstädernas roll, konsumentens valfrihet, samt att tjänster eller andra utfästelser från fordonstillverkarnas sida. Det är fokusområdena som de båda motorbranschorganisationerna Sveriges Bildelsgrossisters Förenings, SBF, och Sveriges Fordonsverkstäders Förenings, SFVF, trycker på i ett gemensamt svar till EU-kommissionen avseende förslaget till ny konkurrensreglering inom EU/EES för motorfordonsunderhållstjänster efter 1 juni 2023.

”I slutänden handlar det om fortsatt konkurrens på lika villkor”, menar Johnny Bräster, ordförande för SBF, och Bosse Ericsson, ordförande och tf vd för SFVF, i ett gemensamt uttalande med anledning av det svenska svaret till EU-kommissionen.

I sitt samråd skriver SBF och SFVF att för den svenska marknaden, med dess geo- och demografi, är en fortsatt konkurrensreglering avgörande för fungerande och rikstäckande konkurrens, bilverkstädernas rättigheter och konsumenternas valfrihet. 

Enligt de båda motorbranschorganisationerna fyller den nuvarande konkurrensregleringen, EU:s förordning 461/2010, sitt syfte, men den måste anpassas till ny teknik; elektrifierade och digitaliserade fordon, och nya lösningar sett till ägar- och brukarformer, samt tjänster och andra utfästelser från fordonstillverkarnas sida som de kan lämna i kraft av dominerande ställning.

”Den förklarande broschyrens riktlinjer måste vara tydligare”, påpekar Bräster och Ericsson.

2023 går Sverige in som ordförande för EU. Det är något som borde utnyttjas enligt organisationerna.

”Under perioden för Sveriges EU-ordförandeskap avgörs frågan om en fortsatt konkurrensreglering för motorfordonsunderhållstjänster. Utan att vilja spekulera, men det vore tacksamt om frågan avgjordes på ett svenskt initiativ till de fristående verkstädernas fördel. Det vill säga att det fortsatt blir konkurrens på lika villkor samtidigt som viktig samhällsservice på den bilberoende lands- och glesbygden kan säkerställas, bilverkstadsdöden skulle stoppas”, förklarar Bosse Ericsson.

Johnny Bräster säger att det europeiska fordonsindustriella komplexet, anfört av de tyska fordonsjättarna, lägger ner enorma resurser på att försöka begränsa konkurrensen till deras fördel. Den nu föreslagna förlängda konkurrensregleringen är bara en del, men en viktig bricka i spelet om makten över bilen.

”Kampen står främst om den fordons- och kundgenererade datan, det nya svarta guldet, där fordonstillverkarna vill äga det för att sedan exploatera kommersiellt både på egen hand och tillsammans med techjättar som Google, Amazon med flera”, förklarar han och fortsätter:

”Det är en komplex värld där styrkeförhållandet mellan fordonstillverkare och tredje part, verkstäder, leverantörer av bildelar samt den bilägande konsumenten, måste balanseras. Därför är det viktigt med en fortsatt konkurrensreglering, men med moderniserade och tydligare riktlinjer för att täppa igen kryphål. Men också att på sikt även få en sektorsspecifik EU-lagstiftning kring bilens digitala innehåll”.

Den nuvarande konkurrensregleringen för bilverkstadstjänster och bildelar trädde i kraft 2010. I stort har den fungerat väl, stimulerat konkurrens, på den svenska marknaden, men övertramp som drabbar verkstädernas rättigheter och konsumenternas valfrihet har förekommit och förekommer alltjämt, enligt SBF och SFVF.

”Men vi bevakar frågan hela tiden. I vår dialog med konkurrensmyndigheten, Konkurrensverket, har vi konstaterat hur viktigt det är att övertramp inrapporteras från fältet.”

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan