< Tillbaka

Krav på att verkstadsutrustning tas i beslag för att stoppa svartarbete

Publicerad: 15 Nov 2020
Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) vill ha hårdare krav mot svartarbete. Nu kräver SFVF att myndigheter som Skatteverket och Arbetsmiljöverket beslagtar utrustningen som används inom olaglig verksamhet för att bedriva verkstad, däckverkstad eller arbete med köldmedium. Idag kan myndigheterna utfärda sanktionsavgift men det räcker inte till!

- Det är absolut nödvändigt att städa upp och få bort olagliga verkstäder, tält på parkeringsplatser och andra ljusskygga spelare på fordonsmarknaden. Det räcker inte att bara utdöma en sanktionsavgift. Kort efter att sanktionsavgift utdömts öppnas den olagliga verksamheten med ny ägare och verksamheten rullar på som vanligt, säger Bo Ericsson vd för SFVF.

SFVF representerar seriösa verkstäder över hela Sveriges yta. Medlemsföretagens verkstäder kämpar dagligen för att bli godkända verkstäder enligt den branschstandard, Godkänd Bilverkstad, som är framtagen av SFVF och MRF tillsammans med Konsumentverket. Minister Per Bolund i Miljöpartiet var den person som villkorade branschen att säkerställa att kunden får det kunden betalat för eller tvingande lagstiftning. Andra verkstäder arbetar för att bli Certifierade verkstäder enligt den kravstandard som SFVF tagit fram tillsammans med Husbilsbranschens Riksförbund, bilvårdare och tunga fordon.

- Det kostar både tid och pengar att upprätthålla standards och efterleva rådande lagstiftning, säger Bo Ericsson. Att inte uppfylla de krav som ställs på ett seriöst företag leder också till att Nollvisionen äventyras. Den seriösa branschen gör insatser dagligen men det ställs allt strängare krav i form av lagar, förordningar, kompetens och mycket annat som måste uppfyllas. Samtidigt pågår ett parallellsamhälle där för lite görs för att säkerställa att konkurrens kan ske på lika villkor. SFVF och våra medlemmar rapporterar om svart verksamhet som agerar olagligt men det händer för lite.

- Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) anser att om myndigheter beslagtar utrustningen som används, blir det avsevärt svårare och dyrare att starta en olaglig verksamhet. Bilägare måste förstå att när det sker olaglig verksamhet, så sker det på bekostnad av de verkstäder som har allt i ordning, följer lagstiftningen och utför arbete på ett fackmässigt sätt. Det kan också vara så att en icke fackmässig reparation kan utgöra en fara för trafiksäkerheten. Därför vill SFVF lägga förslaget att all utrustning ska kunna beslagtas, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy
14 Dec, 2022
Bilhandelsjuridik
Online, Sverige
18 Jan, 2023
Automässan 2023
Göteborg, Sverige
Visa fler händelser
RÄTT LOGGA BVP

 Branschorganisationer i samverkan
 Sammarbetspartners