< Tillbaka

Kontrollbesiktning på bilverkstäder ger lyft för både miljö och bilägare

Publicerad: 15 Jun 2020
- Genom att låta verkstäder utföra kontrollbesiktningen i glesbygd skulle bilägare slippa åka långa sträckor för att få bilen besiktigad, vilket är en klar miljöfördel. Dessutom skulle man säkra tillgången på arbete för verkstäder på orter där det kan var svårt att behålla personalen och få lönsamhet.

Det säger Bo Ericsson, vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF), om den nya förstudie som startas för att utreda om kontrollbesiktning kan ske direkt på verkstäder. SFVF stöder till fullo de här tankarna.

- Årligen besiktas ungefär 5,4 miljoner bilar i Sverige** av besiktningsföretag. Bilägare betalar ungefär 450 kr per besiktning. Varje bilägare kör i snitt uppskattningsvis minst 3 mil i onödan för att besiktiga sin bil. Om bilägaren tvingas köra 36 mil i onödan uppstår frågan hur långt det är rimligt att åka för besiktiga bilen, säger Bo Ericsson.

Med hänsyn till miljön, varför ska svenska bilägare i Sverige ens åka drygt 16 miljoner mil i onödan för att besiktiga sin bil, till en kostnad av 640 miljoner (40 kr/mil x 16 miljoner mil)? Varför ska vi släppa ut 274 000* ton koldioxid i onödan för att köra dessa 16 miljoner mil?

- Varför ska bilägare behöva betala uppskattningsvis 2,4 miljarder i onödan för att köpa denna besiktningstjänst? Och då har vi endast räknat med att bilägare kör 3 mil i onödan, säger Bo Ericsson.

- Just nu pågår en förstudie av konsekvenserna eftersom Bilprovningen beslutat att upphöra med sin mobila besiktningsverksamhet i glesbygd vid årsskiftet. SFVF blev kontaktad för en tid sedan för att besvara några frågor, bland annat ställdes frågan om en bilverkstad kan utföra besiktningsuppdraget, berättar Bo Ericsson.

På en bilverkstad är alla utbildade till mekaniker och tekniker (minst tre års utbildning). På ett besiktningsföretag är endast en bråkdel av personalen utbildade mekaniker. Besiktningsteknikerna är som regel utbildade i det som besiktningsföretaget får och ska kontrollera. Därför är utbildningarnas längd till besiktningstekniker endast 3 till 15 veckor.

- De positiva miljömässiga effekter som blir resultatet om bilägare slipper åka upp emot 36 mil för att besiktiga sin bil talar för oss, säger Bo Ericsson. Kostnaden och tiden som det tar för bilägaren ska vi heller inte bortse ifrån. Om förslaget antas kommer det också stärka glesbygden eftersom vi då troligtvis skapar nya arbetstillfällen, samtidigt som det ökar förutsättningarna för verkstäder att överleva.

Vi rekommenderar att det ställs krav enligt Branschstandarden Godkänd Bilverkstad (www.godkandbilverkstad.se) som har initierats av Per Bolund, Miljöpartiet. Även Tomas Eneroth, Infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister borde glädjas över denna positiva utveckling, säger Bo Ericsson.

Transportstyrelsens förstudie har inletts för att hitta alternativa lösningar. Aktuella orter som i första hand nu berörs är Gäddede, Tärnaby, Karesuando, Kiruna, Särna, Funäsdalen och Överkalix.

- Det skulle spara både tid och pengar för bilägarna, möjliggöra att verkstaden finns kvar på orten samt göra en bra insats för miljön, om lokala verkstäder tilläts besiktiga bilar. Om allt faller väl ut bör antalet orter utökas snarast av miljöskäl. Frågan är, hur långt är det rimligt att fordonsägare ska åka i onödan? Bättre winn winn situation har jag aldrig sett. Norska, finska, holländska och brittiska verkstäder får besiktiga fordon. Jag gissar att det är tillåtet av miljö- och kostnadsskäl för fordonsägare, avslutar Bo Ericsson.

*  https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Utslappshandel/#

** https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/rapport-om-fordonsbesiktningsmarknaden-2016.pdf

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan