< Tillbaka

Konkurrensverket kommer inte utreda Tesla vidare för stunden

Publicerad: 14 Apr 2020
Konkurrensverket meddelar att de inte kommer att utreda SFVF:s anmälan mot biltillverkaren Tesla ytterligare. SFVF menade att Tesla satt i system att via återförsäljare inte sälja reservdelar till oberoende reparatörer och att detta förfarande omöjliggör för oberoende reparatörer att verka på eftermarknaden vad gäller att utföra service och reparationer. SFVF ansåg att detta inte omfattades av gruppundantaget och att detta var att anse som en allvarlig konkurrensöverträdelse i enlighet med EU:s konkurrenslagar.

Tesla har svarat Konkurrensverket och medger att ett felaktigt svar skickades ut av en nyanställd på Tesla vilket baserades på felaktig information. Tesla menar att oberoende reparatörer visst har möjlighet att köpa den absoluta majoriteten av reservdelar från Teslas servicecenter (mer än 95 procent), medan vissa specifika reservdelar antingen inte säljs alls eller är föremål för en mer restriktiv försäljning. Tesla skriver att de håller på att se över sina interna rutiner för att säkerställa att deras anställda får korrekt utbildning i Teslas reservdelspolicy.

Teslas svarar att deras distributionssystem inte kan jämföras med de distributionssystem som utnyttjas av anda biltillverkare. Till skillnad från andra biltillverkare anger Tesla att de är starkt vertikalt integrerade. Detta innebär att samtliga försäljningsställen och servicecenter är vertikalt integrerade. Detta särskiljer Tesla från konkurrenter på den svenska och europeiska marknaden. Att Tesla valt att gå sin egen väg och själv implementera sig vertikalt beror på den intressekonflikt som skulle uppstå om övriga marknaden skulle välja att integrera Tesla i sin försäljning samtidigt som de premierar fordon med fossil drift. Tesla skriver att samtliga av deras Service-center är vertikalt integrerade i Sverige men att de har särskilda så kallade ”TABS” (Tesla Approved Body Shop) som de ställer hårda krav på vad gäller samarbete. 5 % av det som inte säljs till oberoende reparatörer säljs endast till TABS. Enligt Tesla rör det sig huvudsakligen om strukturella, högspännings- eller säkerhetsrelaterade reservdelar, vars hantering Tesla anser kräver specifik utbildning och specifika verktyg. Tesla tillhandahåller utbildningen för de här komponenterna men verktygen för att utföra reparationer finns tillgängliga för hela marknaden.

Ulf Stefansson, jurist på SFVF är ändå kritiskt till att de undanhåller de här 5 procenten av så kallade strukturella reservdelar och menar att allt handlar om utbildning och kunskap. Tesla inte är unikt på något sätt i jämförelse med andra biltillverkare som gör el-bilar som medför att detta förfarande skulle vara ok. Tesla motiverar även sitt ställningstagande med att de använder sig av bindemedel och nitning av karosseridelar, vilket kräver särskild utbildning, men denna metod är enligt Bo Ericsson vd på SFVF sedan länge känd hos landets skadeverkstäder och har använts inom flygplansindustrin i över 50 år.  

Samtidigt skriver Tesla att de (strukturella) reservdelarna som endast säljs av Tesla till TABS, inte förhindrar TABS från att sälja sådana reservdelar vidare till oberoende reparatörer och att TABS själva kan välja om de vill sälja sådana reservdelar vidare till oberoende reparatörer eller inte. Bo Ericsson poängterar att det inte är upp till Tesla att avgöra, utan det är precis detta som SFVF anser utgöra själva konkurrensbegränsningen.

Det finns i nuläget ca 12 500 Tesla-bilar i Sverige. Av statistik från Bil Sweden framgår att det svenska fordonsbeståndet av personbilar i trafik uppgick till 4 870 783 den 31 december 2018.  Av statistiken framgår även att 348 279 nybilsregistreringar av personbilar skedde under perioden april 2019 till mars 2020. Av dessa utgjorde 6 660 nyregistreringar en Teslamodell. Totalt har alltså Tesla en marknadsandel på cirka 0,25 % i Sverige vilket ska jämföras med KIA:s marknadsandel för ett antal år sedan på 7–8 % i KIA-fallet som Konkurrensverket ej valde att driva.

Konkurrensverket skriver i sin motivering till beslutet att skriva av ärendet att myndigheten inte anser att det i nuläget finns tillräckliga indikationer på ett allvarligt konkurrensproblem som skadar konkurrensen och konsumenterna för att prioritera en fördjupad utredning. Konkurrensverket anser inte heller att det finns skäl att prioritera en fördjupad utredning utifrån någon av de andra grunderna i prioriteringspolicyn. Med detta menar Konkurrensverket troligen att el-bilar får anses tillhöra samma marknad som övriga personbilar och att Teslas andel på 0,25 % av den totala svenska marknaden innebär att förfarandet kan få fortgå.  

Konkurrensverkets skriver slutligen att myndighetens beslut om att inte utreda saken vidare inte innebär ett ställningstagande till om Teslas förfarande strider mot konkurrensreglerna eller ej. Konkurrensverket skriver även att detta beslut ej kan överklagas men att de företag som berörs av Tesla på egen hand alltid har en möjlighet att väcka talan genom en ansökan om stämning i Patent- och Marknadsdomstolen.

Bo Ericsson ser ändå beslutet från Konkurrensverket som en liten vinst och poängterar att han från början när SFVF startades alltid haft konkurrens på lika villkor som föreningens motto. Som Nordens största fordonsbranschförening visar vi återigen vilken påverkan vi har när det gäller att få aktörer på marknaden att följa spelets regler. Nu säger Tesla i princip att man kan sälja allt frånsett batterier och el-tillbehör. Det är lite märkligt att Tesla verkar anse att det är skillnad på deras el och batterier jämfört med övriga biltillverkare, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan