< Tillbaka

Tommy Carnebo, Brandman

Kompetenslyftet med landets främsta experter på att driva en säker fordonsverkstad

Publicerad: 14 Sep 2020
Ingen ska behöva skadas eller omkomma på sin arbetsplats i onödan, därför startar Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) kompetenslyftet en informationsresa avseende metan, vätgas, elfordon risker och standard, risk för rån och juridiskt ansvar.

- Risker med fordonsbränslen innebär någon form av brand- eller explosionsrisk och nu kommer nya typer av fordon på bred front som kräver ny kunskap, säger Bo Ericsson vd för SFVF.

- Här behövs särskilda försiktighetsåtgärder vidtas under transport till en verkstad/fordonsdemontering. Under arbete på verkstad eller demontering och förvaring av tankar och batterier krävs nya kunskaper och särskilda försiktighetsåtgärder. För få människor har kunskapen att göra riskbedömningar för att handha dessa fordon i händelse av brand vid laddning, på parkeringen eller om det börjar brinna i verkstan, säger Bo Ericsson.

Tommy Carnebo är en av landets främsta experter på bland annat fordonsbränder. Så här säger han om vikten av att verkstäderna tar tag i och sätter sig in i de här frågorna:

- För att kunna göra en riskanalys av sin verksamhet måste man förstå vilka risker som finns och hur de skiljer sig från fordonstyp till fordonstyp. Hur många känner till att både el och gasfordon måste stå i karantän innan reparationsarbete påbörjas? Hur ska en verkstad kunna ta ansvar för ett krockat/brunnet fordon som levereras av bärgare mitt i natten?

- Jag som brandman jobbar med alla verksamheter som kan komma i kontakt med dessa fordon och jag ska göra allt för att ni ska få en tydlig bild över de utmaningar som finns med fordon med alternativa drivmedel, och hur ni ska kunna anpassa er verksamhet till detta, säger Tommy Carnebo.

Bo Ericsson tar också upp riskavstånd när det gäller tankar på gasfordon vid en brand och om de ska kylas eller ej. Vid eventuella jetflammor är rekommendationerna att de inte ska släckas, utan tillåtas brinna ut av sig själva tills tanken är tom. Hur ska vi handha det på en verkstad? Av självbevarelsedrift kanske verkstan försöker släcka branden, då är det risk för att en tryckkärlsexplosion uppstår. Hur bra är detta inne på en verkstad som kanske också ligger under jord? Hur ska vi agera då? Vätgasen är också på gång som drivmedel, den brinner med en mycket varm och nästan osynlig låga som inte sotar något. Lågans temperatur ligger på cirka 2 000 ºC. Vid tester uppkom ett brinnande vätgasmoln på mellan 7 och 24 m i diameter så fort tankarna gick sönder, hur många känner till detta?

En brand i ett batteri till ett elfordon är mycket svårsläckt, det krävs väldigt mycket kylning för att stoppa en termisk rusning. Därför bör man fokusera på att släcka branden runt om batteriet och därmed förhindra brandspridning. Litium jon-batterierna medför också ett problem med att om de skadats så kan de mer än ett dygn efter skadan starta eller återuppta en termisk rusning. Det finns fall där en bil börjat brinna först efter tre veckor efter krocken.

- Alla farliga gaser som uppstår vid en brand, hur många känner till dessa och hur vi ska agera om det börjar brinna? Det är för få som beaktar detta när de går skyddsrond på ett företag. Hur ska vi förvara skadade fordon inne och ute? Hur ska vi kunna arbeta med ett elfordon och förvara det på en lyft inne på verkstan över natten om det är skadat? Om det börjar brinna, har vi genomfört utrymningsövningar?

- Det uppstår en stor mängd obesvarade frågor och dessa kommer vi ta upp på kompetenslyftet, säger Bo Ericsson.

Kompetenslyftet - var och när:

  • Jönköping den 7 oktober
  • Malmö den 8 oktober
  • Göteborg den 9 oktober
  • Stockholm den 11 november
  • Stockholm den 2 december
  • Umeå den 14 december

Tid alla dagar

Kl 10:00 - 14:00

Pris
1 495 kr exklusive moms/deltagare. Lunch, kaffe, te och kaffebröd ingår.

Max 30 sittande personer (självklart tar vi hänsyn till FHM:s rekommendationer), först till kvarn gäller.

Agenda

Kl 10:00

Välkommen, inledning, presentation av deltagare.

Bo Ericsson vd SFVF

Kl 10:10

Beskrivning av SFVF:s arbete med RISE (risker med litium jon-batterier), vägledning med MSB för metan och vätgasfordon, vägledning med Transportstyrelsen för gasfordon och standard för elfordon.

Bo Ericsson vd SFVF

Kl 10:45

Riskbedömning ute/inne och allmänt vad som sker vid en fordonsbrand.

Tommy Carnebo Brandman

Kl 11:30

Lunch

 

Kl 12:20

Hur ska vi aktivt skydda oss och våra kunders egendom?

Goda råd för eget skydd. Arbetsmiljöansvar 3 kap, 3 och 4 §§, ekobrott samt anställning av migranter.

Crister Åström f d kriminalkommissarie

Kl 13:10

Vilket juridiskt ansvar ligger på verkstaden och handlaren? Bilverkstadens/bilhandlarens juridiska ansvar för kundens fordon vid verkstadsbesök och förmedling.

Ulf Stefansson jurist SFVF

Kl 13:40

Frågestund

Alla

Kl 14:00

Avslutning

Bo Ericsson vd SFVF

 

Mer information finner du här: https://www.fordonsverkstader.se/utbildning/

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan