< Tillbaka

Karantänplatser och säkerhetsavstånd för skadade elbilar inte enda givna lösningen

Publicerad: 10 Jun 2022
I arbetet med en branschstandard för krockskadade elbilar är karantänplatser eller regler kring säkerhetsavstånd inte givna lösningar. Istället kan det vara andra mer kostnadseffektiva metoder som kommer rekommenderas.

SFVF har ihop med MRF och Mobility Sweden (f d Bil Sweden) tagit fram en branschstandard för hantering av elfordon, en branschstandard som publicerades i september 2021 och som fick positiv respons. 

Vi har därefter fortsatt arbetet med ett tilläggsdokument innehållande förhållningsregler kring krockskadade elfordon.

I det arbetet samarbetar vi även med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och det oberoende, statligt ägda forskningsinstitutet Research Institutes of Sweden (RISE). 

Arbetet är just nu inne i en intensiv fas och vi kan ännu inte presentera ett färdigt dokument. Vi får många frågor kring vilka regler som ska gälla beträffande karantänplatser för exempelvis krockskadade bilar som lämnas på en verkstad. Flera har hört av sig eftersom man vill börja planera, anlägga och bygga karantänplatser.

Det finns fortfarande många frågor kring släckvatten och rökutveckling i händelse av brand och vi är inte övertygade om att en yta med säkerhetsavstånd till närliggande brännbart material är det som kommer rekommenderas i slutändan. 

Efter tester som RISE utfört kan användningen av brandfiltar vara ett alternativ.

Tester pågår för att dokumentera hur brandfiltar kan bidra till säkerheten vid uppställningen av elfordon där det finns risk för brand. Efter att testerna är avslutade kommer SFVF gå ut med information.

– Biltillverkarna har olika regler om vad som ska gälla beträffande säkerhetsregler, säkerhetsavstånd, underlag med mera vilket gör enhetliga regler nödvändiga. Vårt mål är att ta fram regler som är generella för alla för att göra det enklare, billigare och lika säkert för våra verkstäder, säger Claes Åström, VD SFVF.

 

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan