< Tillbaka

Kaliforniens beslut ger en vink om vad som kommer

Publicerad: 1 Sep 2022
Kalifornien har fattat ett beslut - inga fossildrivna bilar får säljas efter 2035. Därmed följer de Storbritannien som redan tagit detta beslut. Europaparlamentet föreslår detsamma. Vi har pratat med energiexperten Mats Larsson om vilka utmaningar som vi står inför.

Att Kalifornien tagit beslutet har höjt ett och ett annat ögonbryn, inte minst med tanke på amerikanernas historiska kärlek till bullrande, snabba bilar. Inte sällan är det emellertid Kalifornien som går först bland USAs stater när det gäller miljövänliga beslut.

Under första halvåret i år var 15,1 procent av nybilsförsäljningen i Kalifornien elbilar, enligt California New Car Dealers Association. Med plug-in hybrider var andelen 18 procent. För att nå målet måste andelen öka till 35 procent de kommande två åren, enligt Financial Times.

Kalifornien har också högst andel nybilsförsäljning av elbilar i hela USA och står därmed för mer än en tredjedel av marknaden. De har också bästa infrastruktur för laddning.

Kanske kan höjda bensinpriser och statliga incitament för elbilsköp bättra på möjligheterna att nå målet. Teslas Model Y är den mest populära elbilen i Kalifornien, men Ford som visserligen är lite mindre är mer välkänd och trygg. 

Elbilar dyrare än fossildrivna i inköp

Elbilar är fortfarande dyrare att köpa i USA jämfört med fossildrivna bilar och när man började fundera på om skillnaden skulle minska ökade litiumpriserna så mycket att elbilarna snarare har blivit ännu dyrare. Priset på litium är just nu fyra gånger så högt som förra året.

Både Tesla och Ford har höjt sina priser och skyller på marknaden.

Författaren och energiexperten Mats Larsson menar att Kalifornien har många steg att ta innan de kommer i mål. Det inkluderar stora investeringar i elnätet och utökade laddmöjligheter och det med start nu omedelbart.

Massa el behövs

Han menar att staten måste börja med att utreda vilka laddbehov som kommer finnas i framtiden, var bilarna kommer laddas och hur mycket energi som kommer behövas olika tider på dygnet.

– För att köra alla Kaliforniens 30 miljoner elbilar krävs cirka 120 TWh el per år. Bilister i USA kör, enligt Federal Highway Administration, i snitt ungefär dubbelt så långt som i Sverige och Tyskland. I Kalifornien produceras cirka 270 TWh el per år, vilket innebär att laddningen kommer kräva mer än 40 procent av delstatens elproduktion, säger Mats Larsson. 

Enligt Larsson kommer Kalifornien importera el från andra delstater, men även de staterna kommer behöva mer el framöver. Om alla USA:s 275 miljoner bilar skulle köras på el krävs ungefär 1.200 TWh – eller en elproduktion motsvarande den från 130 kärnreaktorer.

– Detta är en avsevärd mängd el, även mot bakgrund av att det i USA genereras cirka 4.100 TWh el per år. Stora investeringar kommer att krävas i laddinfrastruktur, elproduktion och elnät, säger Mats Larssson.     

Om Sverige ska nå de mål som Europaparlamentet vill ha – vad krävs då?

– I Sverige krävs knappt 20 TWh för att köra alla fordon på el och vi producerar årligen 140 TWh. För att ställa om till eldrivna transporter krävs en kartläggning av vilka behov av laddningsresurser och el som kommer att uppstå vid olika tidpunkter under omställningen. Visserligen kan användningen av överskottsel täcka en stor del av behoven, men det kommer ändå att krävas omfattande investeringar. En effektiv styrning av laddningen för att minimera behovet av att bygga ut elproduktionen kommer att kräva att elnäten digitaliseras. Detta kommer att ta tid, säger Mats Larsson. 

Utöver digitaliserade elnät behövs kapacitet för laddning av elfordon, vilket kräver en kartläggning av laddinfrastruktur, elnätskapacitet och elproduktion.

Om Sverige dessutom ska satsa på elvägar kommer sannolikt en större del av laddningen att förläggas till tider med hög efterfrågan på el. 

– Detta kan skapa behov av större utbyggnad av elproduktionen än om laddning i högre utsträckning förläggs till tider med låg efterfrågan, säger Mats Larsson. 

Larsson poängterar också att efterfrågan på el kommer öka på stora parkeringsplatser, logistikcentra, godsterminaler och företag med in- och utleveranser och längst vägarna när andelen elbilar, eldrivna lastbilar och bussar ökar.  

Hur skiljer sig förutsättningarna för Kalifornien jämfört med Sverige?

– Sverige är ett av de länder som har störst elproduktion per invånare. USA har ungefär lika mycket, men bilförare i USA kör ungefär dubbelt så långt varje år som vi gör i Sverige. I USA finns dessutom fler bilar per invånare. Även den siffran är nästan dubbelt så stor som genomsnittet i Sverige -  0,85 bilar per person i USA och 0,5 per invånare i Sverige. En stor elproduktion och ett relativt litet behov av el för eltransporter ger Sverige ett bättre utgångsläge än USA, men vi måste ändå mycket noga planera omställningen, säger Mats Larsson.

Vintrarna är kallare i Sverige och under en tioårsperiod kommer det behövas dubbelt så mycket effekt för elbilsladdning som på sommaren.

– Vi måste säkra att det finns resurser som kan tas i bruk riktigt kalla vintrar och för att säkra tillgången på el för fordonsladdning räcker inte kapaciteten hos Karlshamnsverket eller motsvarande särskilt långt, säger Mags Larsson.

Sverige ligger generellt sett bra till vid en internationell jämförelse, säger Mats Larsson och påpekar att Norge ligger nära Sveriges elproduktion med drygt halva befolkningen och att det kanske inte är en tillfällighet att de länder som leder utvecklingen också tillhör de som har störst elproduktion i Europa och i världen.

 

Länk till Mats Larssons blogg om Kaliforniens beslut:

https://medium.datadriveninvestor.com/steps-to-electromobility-in-california-e6fdac5f3e5a

 

 

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan