< Tillbaka

Juridikfrågan: Vilken rättighet har verkstaden att avhjälpa ett fel?

Publicerad: 24 Mar 2022
Kunden har utfört ett arbete hos oss för 8 månader sedan. Något blev fel enligt kunden som valde att åka till en annan verkstad närmare sin hemort. Kunden vill att vi står för kostnaden för avhjälpandet. Vi har inte blivit kontaktad av kunden innan och därmed fått chansen att titta på bilen och eventuellt avhjälpa. Hur svarar vi kunden?

Ulf Stefansson, SFVF:s jurist svarar:

Kunden har gjort fel som vänt sig till en annan verkstad utan att låtit er avhjälpa. I vissa fall kanske kunden inte förstår att det är en reklamation men i det här fallet borde kunden ha avbrutit uppdraget efter det att den andra verkstaden felsökt. Kunden har på grund av detta förlorat sin rätt att reklamera. 

Detta framgår även av Verkstadens Reparationsvillkor punkt 14, 3st: ”Verkstaden är skyldig att ersätta kostnaden för en reparation eller annan åtgärd som kunden beordrat på annat håll endast om kunden först har kontaktat verkstaden, och denna inte har beaktat reklamationen trots att den har varit berättigad, eller om kunden p.g.a. särskilda omständigheter inte har kunnat nå verkstaden.”

Rent juridisk kan ni alltså avslå reklamationen utan att ta ställning till felets art och vad orsaken är. Om ni ändå väljer att ersätta kunden på något sätt så är det viktigt att förklara av det görs av goodwill-skäl. 

Kopiera länk
Copy
18 Apr, 2023
SFVF - VERKSTADSJURIDIK – för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Stockholm: Bilyaa Group AB, Hovslagarevägen 37, Sollentuna, Utbildningsledare: Bo Ericsson, SFVF
9 Maj, 2023
SFVF - VERKSTADSJURIDIK – för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Sundsvall: Scandic Sundsvall City, Trädgårdsgatan 31, Utbildningsledare: Bo Ericsson, SFVF
Visa fler händelser

PRENUMERERA NYHETSBREV(3)

 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan