< Tillbaka

Ulf Stefansson jurist SFVF

Juridikfrågan: Vilken försäkring gäller vid ”Hämta/Lämna-Service”?

Publicerad: 15 Apr 2020
Denna fråga har blivit aktuell då allt fler verkstäder i rådande stund erbjuder denna form av tjänst. Ulf Stefansson, SFVF:s jurist ger svaret:

En traditionell företagsförsäkring innehåller en ansvarsförsäkring för skador som verkstaden orsakar på bilägarens fordon. Denna försäkring gäller i regel då ett arbete utförs på objektet och inte när fordonet är i rörelse. Det finns därför ett särskilt undantag när det gäller trafikansvar. Då tillämpas i regel fordonets försäkring. För att fordonet ska ha ett fyllt skydd vid en skada som kan uppstå i trafik krävs dessutom en helförsäkring. Det är bilägaren som har ansvaret för att se till att fordonet är rätt försäkrat om hon eller han givit sitt medgivande till att ingå ett avtal om ”hämta/lämna”.

Om bilägarens fordon drabbas av någon skada riskerar alltid verkstaden trots om de är vållande eller ej att hamna i dålig dager. Denna situation går att undvika genom att verkstaden tecknat en tilläggsförsäkring som kallas för flytande motorfordonsförsäkring.

Denna tilläggsdel fångar upp skador som en verkstad orsakat på ett kundfordon vid exempelvis flytt av fordon inom verkstadens område, hämta/lämna-tjänst eller provkörning. Det är alltså endast när ett arbete utförs på fordonet som bilverkstadsansvaret fångar upp eventuella skador.

Tyvärr är det inte alltid som så att försäkringsbolagen informerar verkstaden om behovet av tilläggsförsäkring. För att undvika problem i samband med skada är det därför viktigt att kontrollera vilka villkor som gäller i just er försäkring.*

 

* Via SFVF finns en branschanpassad företagsförsäkring där ovanstående moment är upphandlade till väldigt fördelaktiga villkor. Även kostnaden är intressant, då det visat sig att de flesta sparar minst 30 % på att flytta sina försäkringar till avtalet. Kontakta Försäkringskompetens i Uppsala för att få en kostnadsfri jämförelse av era företagsförsäkringar. De kan också informera och ge råd om hur försäkringarna fungerar i olika situationer. Ni når dem enklast via telefon 018-370145 eller mejl info@fkomp.com.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan