< Tillbaka

Juridikfrågan: Vad är en originaldel?

Publicerad: 16 Feb 2022
En auktoriserad återförsäljare säger att det endast är reservdelar från fordonstillverkaren som är en originaldel och att delar från andra leverantörer ofta har sämre kvalitet. Får de använda sig av sådana påståenden?

Ulf Stefansson, SFVF:s jurist svarar: 

Nej, givetvis inte utan belägg och detta är en väldigt viktig frågeställning som återkommande måste slås hål på. EU-kommissionen har antagit en definition för vad som får klassas som originaldel eller originalutrustning. Definitionen omfattar utrustning eller reservdelar som tillverkats enligt de specifikationer och produktionsstandarder som tillhandahålls av fordonstillverkaren. 

Detta innebär att "originaldelar", om de uppfyller ovanstående villkor, kan vara: delar tillverkade "in-house" av fordonstillverkarna eller delar tillverkade av reservdelstillverkare och som levereras till fordonstillverkarna för montering i fordon eller för distribution till auktoriserade nätverk.  ”Originaldelar” som tillverkas av oberoende reservdelstillverkare och som levereras till den oberoende eftermarknaden ryms också inom definitionen så länge de tillverkas utifrån fordonstillverkarens specifikationer.  

En oberoende reservdelstillverkare kan alltså parallellt tillverka reservdelar åt en eller flera fordonstillverkare samt till den fria eftermarknaden. Fordonstillverkare förser sitt auktoriserade nätverk med sina egna märkesreservdelar, även om de oftast tillverkas av diverse originalutrustningsleverantörer.  En reservdelstillverkare får dock aldrig hindras från att placera sitt eget varumärke på reservdelen, varken i egen regi eller parallellt med fordonstillverkarens varumärke. 

Även auktoriserade verkstäder kan använda reservdelar av motsvarande kvalitet men för att en reservdels kvalitet inte ska äventyra det auktoriserade reparatörsnätverkets rykte, finns det enligt EU-kommissionen minimikrav på att reservdelar som ej innehar fordonstillverkarens eget varumärke måste bestå av motsvarande eller bättre kvalitet. Bevisbördan för att en reservdel inte uppfyller detta krav ligger på fordonstillverkaren som måste lägga fram bevis om detta om tillverkaren vill avskräcka auktoriserade reparatörer från att använda delar av motsvarande kvalitet.   

Även om fordonstillverkarna har bevisbördan kan det vara smart av oberoende reservdelstillverkare att utfärda ett eget certifikat för reservdelen som bekräftar kvaliteten. Detta underlättar försäljningen till både oberoende och auktoriserade reparatörer och bevisar att de jobbar fackmässigt med ”originaldelar”. Certifikatet kan även hjälpa till att undvika eventuella rättsliga påföljder från fordonstillverkarna samt motbevisa sådana påståenden enligt frågan ovan. 

Kopiera länk
Copy
18 Apr, 2023
SFVF - VERKSTADSJURIDIK – för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Stockholm: Bilyaa Group AB, Hovslagarevägen 37, Sollentuna, Utbildningsledare: Bo Ericsson, SFVF
9 Maj, 2023
SFVF - VERKSTADSJURIDIK – för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Sundsvall: Scandic Sundsvall City, Trädgårdsgatan 31, Utbildningsledare: Bo Ericsson, SFVF
Visa fler händelser

PRENUMERERA NYHETSBREV(3)

 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan