Ulf Stefansson jurist SFVF

Juridikfrågan: Övervakning med Dashcam, vad gäller?

Publicerad: 22 Apr 2020
Vår kund har medvetet låtit sin Dashcam varit igång när bilen lämnades in på service och filmat vår mekaniker och personer på verkstadsgolvet utanför bilen. Kunden påstår nu att verkstaden hanterat bilen felaktigt och att mekanikern varvat motorn hårt då bilen provkördes med nya vinterdäck. Kunden hotar med filmen och kräver nu prisavdrag motsvarande servicekostnaden. Vad gäller? Ulf Stefansson, SFVF:s jurist svarar:

- Just ljudavlyssning anses generellt innebära en stor risk för kränkning av den personliga integriteten, och det måste finnas starka skäl till att utföra en sådan ljudavlyssning. Ett berättigat intresse att på hemligt sätt avlyssna ljud i samband med service av ett fordon väger knappast tyngre än er anställdes personliga integritet. Detta är särskilt allvarligt då ljudavlyssningen skett i hemlighet, utan vetskap från personen som förekommer i upptagningen. Detta resulterar i att en olovlig avlyssning skett, i enlighet med 4 kap 9a§ Brottsbalken. Ett sådant brott kan ge upp till två års fängelse.

Avseende bildupptagning har bilägaren förvisso rätt att filma inuti sin egen bil men nu har kameran fångat både bild och ljud i och utanför bilen. En sådan form av övervakningsmaterial får inte med avsikt spridas till en vidare krets, exempelvis på internet, eftersom upptagningen omfattas av reglerna i kamerabevakningslagen. Spridning av ljudupptagningen i bildupptagningen är även enligt ovan straffbart.

Material från kamerabevakning omfattas av en tystnadsplikt enligt 22 § kamerabevakningslagen och ska skyddas mot obehörig åtkomst eller obehörigt utnyttjande. Den som tar del av information som har inhämtats genom kamerabevakning får inte obehörigen röja eller utnyttja det som hon eller han på detta sätt har fått veta om någon enskilds personliga förhållanden. Skyddas inte materialet kan det vara fråga om ett brott mot tystnadsplikten. Verkstadens anställde kan enligt lag begära ut ljudupptagningen, varför er kund under sådana förutsättningar omedelbart bör sända filmen till personen i fråga.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv

RÄTT LOGGA BVP

17 Jan, 2022, Extern artikel
Långresa i vinterväglag med Tesla Model 3
16 Jan, 2022, Extern artikel
Gammal mot ny Range Rover
15 Jan, 2022, Extern artikel
BMW:s nya bil kan ändra färg med ett knapptryck
10 Jan, 2022, Extern artikel
Polestar 2 Performance Upgrade – 68 extra hästar
23 Nov, 2021, Extern artikel
Present till bilintresserad – Vad kan man köpa?
 Branschorganisationer i samverkan
 Annonser