Juridikfrågan: När kan arbetsgivaren kvitta den anställdes lön?

Publicerad: 15 Okt 2021
Det är inte ovanligt att man som arbetsgivare tänker att man kan reglera en anställds uppkomna skuld till bolaget, genom att kvitta detta på nästa löneutbetalning. Kan man verkligen det? Svaret är - ja och nej - det beror på.

 

Det finns en lag som reglerar arbetsgivarens möjligheter till detta - lagen  (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.

Medgivande

Har arbetstagaren givit sitt medgivande till att arbetsgivaren kvittar uppkomna fordringar på dennes lön, så är det fritt fram för arbetsgivaren att alltså genomföra kvittning.

Många arbetsgivare för in ett kvittningsmedgivande redan genom anställningsavtalet, där arbetstagaren undertecknar att man godkänner att arbetsgivaren reglerar uppkomna skulder genom att dra av det på lönen - vilket kan vara ett bra sätt att få in möjligheten till kvittning på ett tidigt stadie.

Observera dock, att arbetstagaren när som helst kan återkalla sitt samtycke. Dras det tillbaka så har arbetsgivaren möjligheter till kvittning om nedan förutsättningar är uppfyllda.

Klar och förfallen fordran

Om ett medgivande inte finns eller har dragits tillbaka, har arbetsgivaren ändå möjlighet att kvitta en fordran som kan anses vara klar och förfallen om den uppstått i anställningen, och baseras på ett avtal som anger att kvittning på lön får göras (vanligen genom s.k. kvittningsavtal eller kollektivavtal). Arbetsgivaren får också göra en s.k. 'tvungen kvittning' - kvitta en fordran som avser ersättning för skada som arbetstagaren uppsåtligen vållat i tjänsten (exempelvis genom stöld, förskingring etc).

Kvittning får ske på lönefordran till den del som inte avser "särskilda kostnader" - till dessa hör exempelvis traktamente, utgifter för arbetsmaterial och resetidsersättning.

Kvittning får vidare bara ske till den del av lön som överstiger vad som krävs för arbetstagaren att klara 'existensminimum' - storleken på detta existensminimum varierar beroende på individens förutsättningen och familjesituation etc. och fastställs av Kronofogden.

Det är också värt att notera att Skatteverkets eventuella rätt till skatteavdrag har företräde framför arbetsgivares rätt till lönekvittning och det finns särskilda regler gällande utmätning i sammanhanget.

Vanessa von Zweigbergk, CvZ Juridik

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv

RÄTT LOGGA BVP

2 Dec, 2021, Extern artikel
TYA söker kursledare för Däckskolan
2 Dec, 2021, Extern artikel
Nyregistrerade personbilar minskade med 19 procent
2 Dec, 2021, Extern artikel
Ny L-5 dimension i BKT Earthmax SR 51
1 Dec, 2021, Extern artikel
Ny däckskanner från Sun
1 Dec, 2021, Extern artikel
Maravge Dursun till Gripen Wheels
23 Nov, 2021, Extern artikel
Present till bilintresserad – Vad kan man köpa?
3 Nov, 2021, Extern artikel
Volkswagen ID.5 officiell
25 Okt, 2021, Extern artikel
Sveriges snyggaste bil 2021
31 Aug, 2021, Extern artikel
Är elbilen MG ZS EV ett bra bilköp?
24 Aug, 2021, Extern artikel
Premiär för Tesla Model Y i Sverige
3 Dec, 2021
Kostnadsfritt webbinarium 3 dec om CAB
online, Webbinarium om CAB:s tidsstudie ytrika vars tidsstudie SFVF, MRF och Bil Sweden inte ställer sig bakom.
7 Dec, 2021
Arbetsmiljö för chefer, HR och skyddsombud - ett seminarium om Arbetsmiljö.
KOSTNADSFRITT WEBBINARIUM - med CvZ Juridik - Online, Mellan 9:00 och 10:00 hålls seminariet och efter 10:00 finns det fortsatt möjlighet att ställa frågor direkt till juristerna.
24 Dec, 2021
Energismarta fordonsverkstäder - kostnadsfri - välj själv när du vill genomföra kursen
Energimyndigheten och SFVF har tillsammans tagit fram utbildningen som riktar sig till fordonsverkstäder, Interaktiv webbkurs
Visa fler händelser
 Branschorganisationer i samverkan
 Annonser