< Tillbaka

Juridikfrågan: Kundens milersättning till och från verkstaden

Publicerad: 2 Feb 2022
Vi har sålt en bil som haft en del fel som vi åtgärdat på garantin. Nu vill kunden ha ersättning för både bränsle och värdeminskning för den sträcka (cirka 200 mil) som körts till och från verkstaden. Vilken summa är rimlig och har eventuell lånebil någon inverkan på ersättningen?

 

Ulf Stefansson, SFVF:s jurist svarar:

Utgå från 18,50 kronor per mil som är den skattefria delen enligt Skatteverkets riktlinjer. Är det sedan frågan om en äldre bil med högre miltal skulle jag vilja påstå att det inte behöver ersättas ytterligare då värdeminskningen inte påverkas nämnvärt av 200 mil. Har kunden haft lånebil har ni egentligen rätt att ta ut en ersättning motsvarande normal värdeminskning inklusive bränsle- och servicekostnader per mil för denna. Den kostnad som uppstår på lånebilen brukar dock kunna kvittas mot de 18,50 kronor per mil som kunden har rätt till ersättning för.  

Om kunden inte haft lånebil och i stället väntat kvar och det är frågan om ett nyare fordon där miltalen innebär en viss värdeminskning, anser jag det rimligt att lägga på cirka 12 kronor per mil i värdeminskningsersättning. Att jag utgår från 12 kronor har med de vägledande beslut att göra som ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) tagit när de gör värdeminskningsavdrag vid hävning av köp och då bilen använts som fortskattningsmedel. Summan är förvisso låg men finns inte så mycket annat att utgå efter i och med att nämnden brukar denna praxis.  

Ulf Stefansson, jurist SFVF

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan