< Tillbaka

Ulf Stefansson jurist SFVF

Juridikfrågan: Kan vi som fristående verkstad serva privatleasing?

Publicerad: 7 Maj 2020
Vår kund kräver oss nu på 15 000 kronor då hon lämnat igen sin privatleasingbil som vi servat med anledning av att denna bil ej genomgått service på auktoriserad verkstad enligt leasingvillkoren. Kundens serviceavtal har löpt ut men inte leasingavtalet så därför vände sig kunden till vår verkstad för att utföra service. Får leasingbolaget kräva vår kund på denna summa och har vi rätt att utföra service på de här bilarna?

Ulf Stefansson, SFVF:s jurist svarar:  

Jag kan inte se att det går att tänja på gruppundantaget (EU 461/2010) bara för att den som betalar för service inte äger bilen. Jag har sett exempel på avtalsvillkor där det framgår att ”underhåll och reparation endast får utföras av auktoriserad verkstad” och även branschrekommendationer som innebär att ”bilen ska servas på de verkstäder som framgår av avtalet. Så kan det mycket väl vara, om det finns ett gällande serviceavtal eller om själva servicen ingår i leasingavgiften. Om inte, anser jag att de här villkoren är oskäliga och ej går hand i hand med den praxis som föreligger.

Ett avtalsvillkor som är oskäligt kan utifrån Avtalslagens 36 § jämkas eller helt lämnas utan avseende. Om kunden ska betala för utförd service anser jag att villkoret avviker väsentligt från dispositiva rättsregler som privatleasing faller under. De här dispositiva rättsreglerna blir gällande då civilrättslig lagstiftning saknas vilket blir fallet med privatleasing. Min bedömning är att det saknar betydelse var bilen genomgått service så länge som denna service skett fackmässigt i enlighet med 4 § Konsumenttjänstlagen. Ett sådant avtalsvillkor som presenteras i leasingavtalet torde därav ogiltigförklaras med stöd i dispositiv rätt, genom 3 § Avtalsvillkorslagen. Som angränsande lagstiftning finner vi stöd i den så kallade KIA-domen (MD 2012:13), där dåvarande Marknadsdomstolen förbjudit KIA att tillämpa ett villkor som innebar krav på att den regelbundna servicen skulle utföras av en auktoriserad KIA-verkstad under garantitiden, för att nybilsgarantin fortsatt skulle gälla. Att debitera kunden en avgift om 15 000 kronor som kunden sedan vill att ni ska betala, torde med andra ord stå helt i strid med vad som sägs i MD 2012:13.

Om det inte finns ett gällande serviceavtal under leasingperioden eller att service ingår i leasingavgiften torde därför kunden kunna lämna in bilen på en valfri verkstad. Detta gäller under förutsättning att verkstaden utför likvärdig fackmässig service, enligt gällande serviceintervall, inklusive tillhörande serviceprotokoll som en auktoriserad verkstad utför. Det ska tilläggas att Allmänna Reklamationsnämnden i flera fall konstaterat att service utförd av fristående verkstad ej ska påverka fordonets samtliga garantier eller andrahandsvärde. Detta framgår bland annat i ärendena, ARN 2010–4536, ARN 2019–08617 och ARN 2018–293. Den påförda avgiften med  anledning av att bilen ej genomgått service på auktoriserad verkstad, saknar enligt min bedömning rättsligt stöd och ska varken belasta er som verkstad eller er kund.  

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan