< Tillbaka

Juridikfrågan: Kan kundens försäkringsbolag tvinga oss att ta en skada som uppstår på kundens bil på vår verkstadsförsäkring?

Publicerad: 8 Aug 2022
Kan kundens försäkringsbolag tvinga oss att ta en skada som uppstår på kundens bil på vår verkstadsförsäkring?

Ulf Stefansson, SFVF:s jurist svarar:

 

En skada på en kundbil är i de flesta fall en ersättningsbar skada som täcks av kundens fordonsförsäkring. Detta under förutsättning att kundens försäkring är giltig och att kunden innehar mer än en trafikförsäkring. Undantaget är när en skada uppstår på fordonet inom ramen för den utförda tjänsten. Med detta menas, då verkstaden arbetar med kundens fordon och något går fel i det utförda arbetet och skador uppstår. Ett fordon som provkörs eller som körs in och ut från verkstaden eller som skadas på något annat sätt medan bilen står parkerad är alltså inte inom ramen för den utförda tjänsten. Givetvis finns det undantag från detta om verkstaden agerat försumligt med kundens fordon i trafik eller i övrigt brustit i sitt förvaringsansvar. 

Om det är frågan om en olyckshändelse som verkstaden dessutom inte haft möjlighet att förutse och förhindra är det alltså inte frågan om någon försummelse. Bevisbördan ligger dock på verkstaden att visa att försummelse ej skett vilket i de flesta fall är relativt enkelt om dokumentation kring skadan finns. 

En branschnorm är dock att alltid ersätta kunden för självrisken om skadan på fordonet uppstått medan verkstadens personal framfört fordonet. 

Skadeståndsskyldigheten för en verkstad som orsakar en skada på en konsuments egendom regleras i konsumenttjänstlagen. 

Kopiera länk
Copy
18 Apr, 2023
SFVF - VERKSTADSJURIDIK – för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Stockholm: Bilyaa Group AB, Hovslagarevägen 37, Sollentuna, Utbildningsledare: Bo Ericsson, SFVF
9 Maj, 2023
SFVF - VERKSTADSJURIDIK – för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Sundsvall: Scandic Sundsvall City, Trädgårdsgatan 31, Utbildningsledare: Bo Ericsson, SFVF
Visa fler händelser

PRENUMERERA NYHETSBREV(3)

 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan