< Tillbaka

Juridikfrågan: Hur stor kännedom måste vi ha om kundens bil?

Publicerad: 18 Okt 2021
Hur mycket måste vi känna till om kundens bil vad gäller garantier, försäkringar med mera när den lämnas in till oss på verkstaden och hur stort är kundens egna ansvar att informera oss?

Ulf Stefansson, SFVF:s jurist svarar:

Enligt konsumenttjänstlagen är ni skyldiga att utföra arbeten fackmässigt. I detta krav ingår något som lyder ; att med omsorg ta till vara kundens intressen. Detta innebär bland annat att ni ska ställa er allmänna fackkunskap till förfogande kring kundens inlämnade fordon. Detta innebär i praktiken att ni bör vara lyhörda inför vad kunden redogör för när bilen bokas in eller vid inlämningstillfället. Om kunden inte nämner något finns det ändå några saker som ni som verkstad bör känna till, och om möjligt fråga kunden om. De tre sakerna som jag främst anser att ni bör känna till är bilens nybilsgaranti, eventuell maskinskadeförsäkring samt avgasreningslagen då detta enligt min mening får anses ingå i så kallad allmän fackkunskap. I vissa fall kan ni då behöva avböja ett jobb och kunden ska hänvisas vidare till annan aktör. Andra separata avtal som kunden ingått kan ni omöjligtvis känna till om kunden inte nämner något. Det skulle exempelvis kunna röra sig om att kunden nyligen köpt bilen av en handlare, eventuella begagnat-garantier, förlängda nybilsgarantier, assistansgarantier, återkallelser eller andra kampanjer från tillverkaren.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan