< Tillbaka

Juridikfrågan: Hur får vi bort dumpade skrotbilar?

Publicerad: 15 Dec 2021
Vi har fått en skrotbil med ringa värde olovligen placerad på vårt verkstadsområde och registreringsplåtarna är borttagna samt att bilens chassinummer inte går att tyda. Vi har även en annan krockskadad bil som placerats här olovligen eller via bärgare med registreringsplåtar till ett mindre värde. Ingen ägare har under en längre period hört av sig gällande de här bilarna. Hur gör vi för att få bort de på bästa sätt?

Ulf Stefansson, SFVF:s jurist svarar:

Att flytta på bilar hos verkstaden där ägaren inte går att få tag på regleras huvudsakligen av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

Om vi börjar med skrotbilen har ägaren som dumpat denna hos er egentligen gjort sig skyldig till miljöbrott i enlighet med Miljöbalken. Dock är det nästintill omöjligt att bevisa vem ägaren till denna bil är. Denna bil kan dock flyttas direkt antingen av er själva eller av er kommun. Dock får bilen inte flyttas innan ni kontaktat kommunen eller Kronofogden och fått ett beslut. Flyttar kommunen bilen kan de dock ta ut en avgift för att flytta den. Om ni efter ett beslut flyttar den själva ska ni se till att transportera bilen till en bilåtervinnare som ingår i biltillverkarnas nätverk Bilretur. Då biltillverkarna har ett producentansvar ska denna bil kunna skrotas bort kostnadsfritt så länge som det finns några reservdelar med ett värde att demontera från bilen. Lämnar ni denna bil till någon annan bilåtervinnare får ni själv betala för skrotningen. 

Vad gäller den bil som har en fastställd ägare måste ni göra ett försök att kontakta ägaren innan denna bil får flyttas. Detta kan göras först efter sju dygn som bilen blivit placerad hos er. När ni kontaktat ägaren, lämpligen via rekommenderat brev, på den adress som finns i vägtrafikregistret och hon eller han efter en månad inte låtit höra av sig vänder ni er till kommun eller Kronofogden för ett beslut att få transportera bort bilen från er mark. Inför ett sådant beslut kan det vara bra att ha ett Rek-brev med mottagningsbevis. Kostnaderna som uppstår ska bilägaren enligt lag betala men det kan vara en krånglig process att få betalt för borttransport och eventuell skrotningsavgift. 

Observera att om det finns en kontakt med bilägaren kring en reparation eller liknande där ingen bilägare vid senare tillfälle vill låtas höras av och om ni vill sälja bilen gäller en annan lagstiftning, (Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats). 

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan