< Tillbaka

Ulf Stefansson jurist SFVF

Juridikfrågan: Ägaren av bilen vill inte betala, anses makar alltid företräda varandra?

Publicerad: 16 Sep 2020
Vi har haft en bil inne som lämnats in av en man där kvinnan som äger bilen nu inte vill betala fakturan då hon anser att jobben vi utfört är onödiga, då bilen inte blir värd mer nu när hon ska sälja den. Ska tilläggas att kvinnan och mannen är gifta sedan många år och att det är första gången vi har dem som kunder i verkstaden. Anses makar alltid företräda varandra när en bil lämnas in på verkstaden och hur ser ansvaret ut om den som äger bilen inte vill betala?

Ulf Stefansson, SFVF:s jurist svarar:

I många fall anses äkta makar som ingått avtal företräda varandra och som gift par blev de solidariskt betalningsskyldiga men detta är inte självklart.    

Enligt praxis säger reglerna kring så kallad toleransfullmakt* att andra gången bilen lämnas in på motsvarande sätt så finns en sådan fullmakt där bilägaren blir betalningsskyldig.

Är det första gången bilen lämnas in så är det därför viktigt att få den där signaturen på arbetsorder som binder den som lämnat in bilen till uppgörelsen med verkstaden. Detta är viktigt om bilägaren inte vill betala och bör även användas i andra situationer med exempelvis ”fleetkunder” och reparationer.  

*Toleransfullmakt: Fullmakt som uppkommer på grund av att huvudmannen tidigare har godtagit att någon har företrätt honom eller henne. I dessa fall kan huvudmannen bli bunden av senare uppgörelser av samma slag. Men det krävs att motparten känner till de tidigare uppgörelserna och därigenom utgår från att den han eller hon har haft att göra med är behörig.

Kopiera länk
Copy
14 Dec, 2022
Bilhandelsjuridik
Online, Sverige
18 Jan, 2023
Automässan 2023
Göteborg, Sverige
Visa fler händelser
RÄTT LOGGA BVP

 Branschorganisationer i samverkan
 Sammarbetspartners