< Tillbaka

Information från SFVF angående tidsstudien ytrikta

Publicerad: 24 Okt 2021
Inom kort kommer CAB att införa helt nya rikttider i Cabas baserat på en nyligen genomförd tidsstudie ytrikta. Från SFVFs sida vill vi betona att varken SFVF, MRF eller BIL Sweden står bakom denna studie eller att den skall införas i Cabas-systemet.

Orsaken till att våra organisationer inte står bakom studien är att CAB i sitt studiearbete inte har säkerställt att det studerade arbetet har haft rätt kvalitet, följt biltillverkarnas anvisningar eller använt rätt skyddsutrustning i enlighet med arbetsmiljökrav.

CAB hänvisar till att man har gjort en representativ studie men tar inte något ansvar för det arbete som man har studerat. Det CAB tar ansvar för är att själva tidsstudien är korrekt utförd och att resultatet är statistiskt säkerställt.

Våra tre organisationer är medvetna om att det finns kvalitetsbrister ute hos många verkstäder och det även hos studerade verkstäder. Därför blir det extra viktigt att säkerställa att verkstäder som accepterar att bli tidsstuderade är medvetna om vilka krav och ansvar som åvilar verkstaden. Krav såsom fackmässighet, följande av biltillverkarnas anvisningar samt följande av arbetsmiljökrav och lagar. Skulle detta inte säkerställas är stor risk att tider som studeras och sen kommer in i Cabas baseras på en ej korrekt utförd reparation.

Vi som organisationer har sedan en längre tid jobbat med kvalitetsledningssystemet Kvalitetssäkrad skadeverkstad just i syfte att minska kvalitetsbrister. Införandet av tider som inte säkerställer en korrekt utförd reparation riskerar att motverka en kvalitetshöjning.

/SFVF

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan