< Tillbaka

Hyfsat stabilt läge med konkurser i bilbranschen, men färre nystartade företag

Publicerad: 19 Aug 2022
Totalt sett har antalet konkurser minskat med 17 procent i juli jämfört med samma period året innan. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys. Inom bilbranschen har antalet konkurser legat stabilt men statistiken visar att det är färre företag som startar ny verksamhet.

De senaste åren har antalet konkurser varit på låga nivåer. Man får ha i åtanke att det varit ett par besvärliga år där förutsättningarna varit svåra med pandemi, lockdowns och störningar i leveranskedjan samt olika statliga incitament som har påverkat utvecklingen.

Totalt sett har antalet konkurser minskat med 17 procent under juli månad jämfört med året innan. Det innebär i sin tur att 16 procent färre anställda berörts. Störst problem har det varit inom byggindustrin, där konkurserna ökat med sex procent.

Företaget UC, som levererar digitala företags- och konsumentinformationstjänster, förutspår en konkursvåg i höst på grund av det instabila ekonomiska läget. 

– Överlag tenderar konkurserna att minska under sommaren, men den trend vi ser i år sticker ut, då konkurser ligger på rekordlåga nivåer även i jämförelse med juli månad under tidigare år, säger Johanna Blomé, ekonom på UC.

UC konstaterar att konkursläget är väldigt lågt och faktiskt det lägsta på tio år.

–  Men det är bara en tidsfråga tills verkligheten kommer att komma ikapp. Att samtliga storbanker nu sedan föregående vecka har höjt räntan, tillsammans med fortsatt rekordhög inflation och en devalvering av kronan ger tydliga indikationer på att en kommande inbromsning av ekonomin kommer att ske till hösten – med ökade konkurser inom många branscher till följd, säger Johanna Blomé.

Enligt UC:s branschuppdelning ligger ”handel med motorfordon samt service” på ungefär samma nivå januari-juli 2022 jämfört med 2021. Första halvåret i år noterades 158 konkurser jämfört med 150 konkurser samma period förra året. 

Tittar man enkom på juli månad hade branschen 19 konkurser 2021 jämfört med 13 konkurser samma månad i år, vilket är en minskning med 32 procent

Företaget Proff.se rapporterar om konkurser, tvångsavvecklingar och nystartade bolag. Enligt deras bransch ”bilar”, som innefattar både verkstäder, bilförsäljning med mera, har antalet konkurser första halvåret 2022 ökat rejält, från 206 konkurser första halvåret 2021 till 264 konkurser första halvåret i år. I den statistiken har antalet nystartade företaget minskat från 1 536 företag första halvåret 2021 till 1 170 nystartade företag första halvåret 2022.

När det gäller nystartade företag under kvartal 1 2022 är det en minskning inom ”handel med samt reparation av motorfordon” med 18 procent enligt Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Under kvartal 1 2022 startade 476 företag inom branschen, jämfört med 582 företag under samma period 2021.

Att notera är att antalet nystartade företag inom ”bilreparationer”, enligt Proff.se, är betydligt färre 2022 jämfört med 2021. Under juli 2022 startades 72 företag. Under juli 2021 startades 117 företag i samma bransch, något som kanske speglar den osäkerhet som råder inom näringslivet beträffande ekonomin med högre energipriser, hög inflation och en ekonomisk nedgång.

 

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan