< Tillbaka

Tomas Haglund

HRF uppvaktar än en gång ministrar om orättvis husbilsskatt

Publicerad: 21 Apr 2020
Med varsamhet och respekt inför pandemin rullar husbilssäsongen 2020 igång så smått. En säsong som ska präglas av ”svemester”. Trots detta påbud väntar alltjämt husbilsbransch och husbilsägare på ett besked om den oproportionerliga och orättvisa beskattningen av nya husbilar. Detta när CO2-baserad beskattning enligt WLTP-körcykeln infördes för husbilar, personbil klass II, 1 september 2019.

Därför ökar opinions- och lobbykampanjen Husbilskampen sitt lobbytryck ytterligare genom intensifierade aktiviteter såväl i riksdagens korridorer som publikt. Detta med målet att få till ett besked om rättvisare beskattning av nya husbilar innan sommaren. De vill ha en beskattning som tar hänsyn till husbilens särart som fordon och hur den brukas, vilket inte WLTP-modellen för uträkning av fordonsskatt gör.

Konsekvensen av den är att försäljningen på den svenska marknaden djupdykt parallellt som importen av äldre husbilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda ökat. Av dessa skäl samt att besöksnäringen skadas har Storbritannien, som det var enda land utöver Sverige som infört WLTP-modellen, nyligen beslutat med en 85-procentig majoritet i parlamentet att den ska tas bort, skrotas omedelbart. Den är både orättvis samt mer till ekonomisk skada än miljömässig nytta, enligt britterna.

- I dagarna har vi tillskrivit finansminister Magdalena Andersson, S, och infrastrukturminister Tomas Eneroth, S, med en begäran om en skatteändring, att skatten blir proportionerlig till fordonet. I vår värld är det märkligt att en liten husbil på 3,5 ton som kör knappt 700 mil per år ska ha en CO2-beskattning i nivå med 16-tons tung lastbil som kör 10 000-tals mil per år, förklarar Tomas Haglund, ordförande för branschorganisationen Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF. I samarbete med SCR Svensk Camping och Caravan Club driver HRF Husbilskampen för rättvisare beskattning av husbilar. Ett antal ytterligare intresseorganisationer inom camping och mobilt boende stöttar kampen.

Tomas Haglund berättar att Skatteverket har på finansdepartementets uppdrag utrett möjligheterna till mer flexibla villkor för av- och påställning av husbilar utan att finna en vidare farbar väg mot en rättvisare beskattning.

- Allt hindras av systemtekniska begränsningar hos Transportstyrelsen, förklarar han och tillägger paradoxen med att husbilen är det mest klimatsmarta och hållbara ”svemesteralternativen” för en familj.

I sin uppvaktning av de socialdemokratiska ministrarna Magdalena Andersson och Tomas Eneroth lyfter HRF fram två vägar för en rättvisare beskattning:

  • En beskattning som tar hänsyn till verkliga särart som ett unikt fordon i första hand avsett för boende samt har en verklig körsträcka (688 mil/år enligt TRAFA) och körcykel som kraftigt avviker från WLTP-modellen för personbilar. HRF:s beräkning är att detta motsvarar cirka 60 procent av nuvarande skatteuttag enligt WLTP. Alternativt;
  • En beskattningsmodell, eftersom beräkning enligt WLTP är för instabil för att vara relevant, som istället utgår helt från att varje husbil är ett helt unikt och hantverksbyggt fordon som i första hand är avsett för boende.

Enligt Tomas Haglund är de berörda ministrarna överens med HRF om att den nya beskattningen av husbilar både är orättvis och, inte minst, olycklig för både för bransch och konsument.

Det var därför som finansministern initierade Skatteverkets utredning, Bäst vore att Sverige följde den brittiska linjen om att slopa den orättvisa WLTP-modellen för beräkning av CO2-beskattning av husbilar helt, avslutar Tomas Haglund, ordförande för Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, som är initiativtagare till Husbilskampen.

Kontakt:
Tomas Haglund, ordförande Husvagnsbranschens Riksförbund – HRF, 0705-19 70 79

Kampanjhemsida: https://husbilskampen.se

Faktadokument direkt: https://husbilskampen.se/faktadokument-kring-nya-husbilsbeskattningen/

 

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan