< Tillbaka

Hedin Mobilitys nybyggda huvudkontor i Mölndal i södra Göteborg. Foto: Pierre Kjellin

Här rasar lönsamheten för Hedin Mobility Group

Publicerad: 29 Aug 2023
Hög inflation och allmän osäkerhet i världsekonomin satte avtryck i Hedin Mobility Groups senaste halvårsrapport. Särskilt allvarligt är läget på en av marknaderna utanför Sverige.

2023 har i likhet med föregående år inneburit fortsatt snabb tillväxt genom förvärv för Hedin Mobility Group. Men läget i Sverige och omvärlden gör sig påmint bland annat genom minskade försäljningsvolymer, ökade omkostnader – såväl finansiella som operationella – negativa valutaeffekter på grund av den svenska kronans minskade värde samt kostnader för alla nyetableringar.

Hedin Mobility Group januari-juli 2023 (jan-juli 2022 inom parentes):

Rörelsemarginalen minskade med ca 45% till 3,1% (5,6%)

Rörelseresultatet sjönk med ca 6 % till ca 1,17 miljarder (1,25 miljarder) kr

Nettoomsättningen ökade med nästan 70% till ca 37,7 miljarder (22,8 miljarder)

Nedåt i Norge
Särskilt besvärligt är läget för Hedin Mobility Group i Norge där både omsättningen och rörelsemarginalen sjönk under första halvåret i år jämfört med samma period förra året:

Omsättningen minskade med ca 7,4% - från 2,83 miljarder till 2,61 miljarder kronor
Rörelsemarginelen minskade med drygt 37% - från 4,3% till 1,7%.

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@sfvf.eu

076-493 10 85

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan