< Tillbaka

Foto: Byd Norge

Här debatterade branschen risken med kinesiska bilar

Publicerad: 17 Aug 2023
I Sverige har vi i branschen än så länge knappt någon debatt om riskerna med en betydande andel kinesisktillverkade fordon på marknaden. Men i ett av våra grannländer var frågan nyligen upp till debatt.

Sverige hör tillsammans med Norge till två av de länder i Europa där de kinesiska bilmärkena gjort de största inbrytningarna på marknaden – såväl bland tunga fordon som i personbils- och lätta transportbilssegmentet.

I Norge anordnades nyligen en debatt på temat riskerna med ett stort antal kinesisktillverkade fordon i landets fordonsflottor. Arrangörer var analysföretaget Infomedia Norge och rådgivningsföretaget Sustainability. De som medverkade i paneldebatten var norske journalisten och före detta Kina-korrespondenten Anders Magnus, Amnestys Norge-chef John Peder Egenæs och överstelöjtnanten Geir Hågen Karlsen från Norges försvarsmakt.

Det här var riskerna med att köpa och äga ett fordon från en kinesisk tillverkare som paneldeltagarna lyfte fram:

x Bilar och andra vägfordon som tillverkas idag är i regel uppkopplade och kräver regelbundna mjukvaruuppdateringar för att alla system och funktioner i fordonet ska fortsätta att fungera, och hos de fordon som kommer från kinesiska tillverkare så finns det en potentiell risk att tillverkaren av kinesiska staten tvingas nyttja fordonen för spionage, det vill säga informationsinhämtning.
Ett exempel som nämndes var det stora antal kinesisktillverkade elbussar som köpts in i Norge den senaste tiden. Dessa är utrustade med kameror som ska kunna filma inne i bussen.

x Med kinesisktillverkade fordon finns det en potentiell risk att man som ägare i framtiden kan drabbas av problem med reservdelsförsörjningen i det fall Kina ökar sitt stöd eller samarbete med Ryssland och Västvärlden som svar inför sanktioner mot Kina.

x Med kinesisktillverkade bilar får man som ägare räkna med problem i framtiden när det gäller service och reparationer. Detta eftersom alla kinesiska bilmärken som säljs i Europa är nya bilar och konstruktioner och tillverkaren och generalagenten inte har hunnit bygga upp en kunskaps- och erfarenhetsbank kring fordonens tillförlitlighet.

x Med kinesisktillverkade fordon följer risken att arbetarna på fabrikerna jobbat under förhållanden som enligt Västvärldens etik- och regelsystem är både oetiska och illegala. Det finns bland annat en risk för att det förekommer tvångsarbete hos de kinesiska tillverkarna.

Källor: Motorbransjen, NRK

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@sfvf.eu

076-493 10 85

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan