< Tillbaka

Söderleden i riktning söderut, i höjd med Västra Frölunda i sydvästra Göteborg. Foto: Pierre Kjellin

Här är storstaden med störst andel bilpendlare

Publicerad: 2 Jan 2023
Trots omfattande utbyggnad av cykelvägar och trängselskatt så dominerar bilen fortfarande som färdmedel i Sveriges andra största stad.

Analys- och teknikkonsultföretaget WSP har i sin så kallade mobilitetsstudie för tredje året i rad studerat hur pandemin påverkat vårt rese- och pendlingsmönster. En övergripande förändringstrend är att kollektivtrafiken tappat en del av sina resenärer efter pandemin och att andelen som cyklar ökat efter pandemin, där det framför allt är andelen som nyttjar elcykel och elsparkcykel som ökat.

WSP:s mobilitetsstudie visar också att andelen som använder bilen för resor till och från jobbet eller studierna är fortsatt hög i Göteborg – 47 procent av resenärerna.

Nästan lika stor är andelen bilpendlare i Malmö (43%) medan andelen är betydligt lägre i Sveriges största stad Stockholm (35%).

Orsaker till den höga andelen bilpendlare

WSP pekar på kollektivtrafiknätet som en orsak till den höga andelen bilpendlare i Göteborg, där vägnätet är väl utbyggt med flera tvär- och ringleder och genomfartsleder som alla har motorvägsstandard medan kollektivtrafiknätet helt domineras av de långsamtgående spårvagnarna.

I Stockholm är förhållandet närmast det omvända, med ett förhållandevis väl utbyggd spårbundet kollektivtrafiknät med både relativt snabba tunnelbanelinjer, flera snabba pendeltågslinjer samt en modern tvärgående spårvägsringlinje. Detta samtidigt som Stockholms vägnät är underdimensionerat med ytterst få ringleder och bara ett fåtal genomgående motorvägar.

Se statistiken över andelen bilpendlare i Sveriges tre största städer här under (Grafik: SVT)

Läs mer om WSP:s senaste mobilitetsstudie HÄR.

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@sfvf.eu

076-493 10 85

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan