< Tillbaka

Söderleden i riktning söderut, i höjd med Västra Frölunda i sydvästra Göteborg. Foto: Pierre Kjellin

Här är storstaden med störst andel bilpendlare

Publicerad: 2 Jan 2023
Trots omfattande utbyggnad av cykelvägar och trängselskatt så dominerar bilen fortfarande som färdmedel i Sveriges andra största stad.

Analys- och teknikkonsultföretaget WSP har i sin så kallade mobilitetsstudie för tredje året i rad studerat hur pandemin påverkat vårt rese- och pendlingsmönster. En övergripande förändringstrend är att kollektivtrafiken tappat en del av sina resenärer efter pandemin och att andelen som cyklar ökat efter pandemin, där det framför allt är andelen som nyttjar elcykel och elsparkcykel som ökat.

WSP:s mobilitetsstudie visar också att andelen som använder bilen för resor till och från jobbet eller studierna är fortsatt hög i Göteborg – 47 procent av resenärerna.

Nästan lika stor är andelen bilpendlare i Malmö (43%) medan andelen är betydligt lägre i Sveriges största stad Stockholm (35%).

Orsaker till den höga andelen bilpendlare

WSP pekar på kollektivtrafiknätet som en orsak till den höga andelen bilpendlare i Göteborg, där vägnätet är väl utbyggt med flera tvär- och ringleder och genomfartsleder som alla har motorvägsstandard medan kollektivtrafiknätet helt domineras av de långsamtgående spårvagnarna.

I Stockholm är förhållandet närmast det omvända, med ett förhållandevis väl utbyggd spårbundet kollektivtrafiknät med både relativt snabba tunnelbanelinjer, flera snabba pendeltågslinjer samt en modern tvärgående spårvägsringlinje. Detta samtidigt som Stockholms vägnät är underdimensionerat med ytterst få ringleder och bara ett fåtal genomgående motorvägar.

Se statistiken över andelen bilpendlare i Sveriges tre största städer här under (Grafik: SVT)

Läs mer om WSP:s senaste mobilitetsstudie HÄR.

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@sfvf.eu

076-493 10 85

Kopiera länk
Copy
18 Apr, 2023
SFVF - VERKSTADSJURIDIK – för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Stockholm: Bilyaa Group AB, Hovslagarevägen 37, Sollentuna, Utbildningsledare: Bo Ericsson, SFVF
9 Maj, 2023
SFVF - VERKSTADSJURIDIK – för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare
Sundsvall: Scandic Sundsvall City, Trädgårdsgatan 31, Utbildningsledare: Bo Ericsson, SFVF
Visa fler händelser

PRENUMERERA NYHETSBREV(3)

 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan