< Tillbaka

Från politikermötet i västgötska Tidaholm där branschorganisationerna SFVF och SBF presenterade ett tiopunktsprogram för att motverka nedläggningen av fordonsverkstäder på landsbygden.

Här är SFVF:s förslag för att hindra verkstadsdöden

Publicerad: 6 Mar 2023
Sveriges Fordonsverkstäders Förening har tillsammans med Sveriges Bildelsgrossisters Förening presenterat ett tiopunktsprogram för att motverka att alltfler bilverkstäder på landsbygden lägger ned.

Under de senaste decennierna har bilverkstadsdöden på, framför allt, den bilberoende landsbygden tilltagit. 2005 fanns det totalt 6014 service- och bilskadeverkstäder i Sverige – 2022 är det 3788. Det visar en branschanalys.

För att motverka bilverkstadsdöden och för att säkerställa viktig samhällsservice utanför storstäderna, presenterar de båda fordonsbranschorganisationerna Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, och Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, en gemensam näringspolitisk agenda.

En agenda som utgår från EU:s konkurrensreglerande förordning 461/2010 om konkurrens på lika villkor inom fordonseftermarknaden, verkstädernas rättigheter och bilägarnas valfrihet. Allt i syfte att genom ökat utbud sänka EU-medborgarnas ägandekostnader för sina bilar samt stimulera tillväxt av servicegivare inom fordonssektorn.

Här är SFVF:s och SBF:s agenda och krav på svenska riksdagspolitiker för att motverka bilverkstadsdöden:

  • Sätt tryck på era EU-parlamentariker så att de röstar för en förlängning, men till ny teknik anpassad, av den nuvarande konkurrensregleringen för motorfordonsunderhållstjänster, EU:s förordning 461/2010 (IMCO i EU)
  • Sätt tryck på era EU-parlamentariker så att de stöder och röstar för en sektorsspecifik datalagstiftning för motorfordon som komplement till EU:s Data Services Act och Data Markets Act (IMCO och ITRE i EU)
  • Se till att bilverkstäder ges samma möjligheter till att söka ”glesbygdsstöd” som nu finns för annan viktig samhällsservice som livsmedelsbutiker och bensinstationer
  • Inför ett riktat omställnings- och investeringsstöd; kompetens/utbildning och investeringar i ny teknik, till små bilverkstäder på landsbygden så att de klarar av att jobba i parallella system – förbränningsmotor resp el
  • Säkerställ infrastruktur, främst fiber, som möjliggör att även landsbygdsverkstäder kan genomföra en fackmässig reparation, d v s på ett sådant sätt som inte påverkar trafiksäkerheten eller miljön negativt
  • Utred om bilverkstaden kan bli den nya ”bensinstationen” på landsbygden genom både laddinfrastruktur/snabbladdning och fiber för uppdatering av bilens mjukvara avseende trafiksäkerhet och miljö
  • Inför ett avgränsat och riktat ”RUT-” eller utökat reseavdrag för bilverkstadstjänster; reparation och service, men inte för montering av tillbehör (motorvärmare och extraljus undantaget), för boende och verkstäder i glesbygdskommuner (ca 35 kommuner enl Boverket)
  • Stöd till gymnasieskolans transport- och fordonsprogram på mindre orter samtidigt som ett speciellt bidragsberättigat APL-program för små bilverkstäder startas
  • Ge bilverkstäder på lands- och glesbygden, och som uppfyller föreskrifterna, rätten att utföra besiktning/trafiksäkerhetskontroll
  • Överväg en mer till SME-företagens förutsättningar anpassad lagstiftning inom flera områden. Exempelvis en franchiselagstiftning.
Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan