< Tillbaka

Den VW Bubbla som Promeister tidigare i år byggde om till eldrift - bilden visar batteripaketets placering. Foto: Pierre Kjellin

Här är EU:s nya regler för batterier

Publicerad: 18 Aug 2023
Den 17 augusti trädde ett nytt regelverk i EU som omfattar tillverkningen och återvinningen av batterier inom unionen i kraft.

Syftet med det nya regelverket – eller rättare sagt förordningen ”(EU) 2023/1542” – är att säkerställa att batterier som tillverkas har ett lågt koldioxidavtryck, använder minimalt med skadliga ämnen, behöver mindre råvaror från länder utanför EU och att de samlas in, återanvänds och återvinns i hög grad i Europa.

Här är en del av innehållet i det nya regelverket för batterier som tillverkas och säljs i EU:

x SLI-batterier och elfordonsbatterier som är inbyggda i motorfordon bör kunna tas bort och bytas ut av oberoende fackmän. Det är lämpligt att överväga att revidera direktiv 2000/53/EG för att säkerställa att dessa batterier kan tas bort, bytas ut och demonteras, inklusive när det gäller sammanfognings-, fäst- och tätningselement.
För konstruktion, tillverkning och reparation av SLI-batterier och elfordonsbatterier bör tillverkare tillhandahålla relevant fordonsdiagnosinformation och fordonsreparations- och underhållsinformation på en icke-diskriminerande basis till alla intresserade tillverkare, installatörer eller reparatör av utrustning för fordon i kategorierna M, N och O, enligt förordning (EU) 2018/858.
x Viss information i batteripasset bör inte vara offentlig, till exempel känslig kommersiell information som endast ett begränsat antal personer med ett legitimt intresse skulle behöva ha tillgång till. Detta gäller information om demontering, inklusive säkerhet, och detaljerad information om batteriets sammansättning, vilket är väsentligt för reparatörer, tillverkare, andrahandsoperatörer och återvinningsföretag. Det gäller även information om enskilda batterier, som är väsentlig för dem som har köpt batteriet eller parter som agerar för deras räkning i syfte att göra batteriet tillgängligt för oberoende energiaggregatorer eller energimarknadsaktörer, utvärdera dess restvärde eller återstående livslängd för ytterligare användning, och underlätta förberedelse för återanvändning, förberedelse för återanvändning, återanvändning eller återtillverkning av batteriet. Resultaten av testrapporterna bör endast vara tillgängliga för anmälda organ, marknadsövervakningsmyndigheter och kommissionen.

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@sfvf.eu

076-493 10 85

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan