< Tillbaka

Foto: Pierre Kjellin

Här är EU-ländernas förslag till Euro 7

Publicerad: 27 Sep 2023
EU:s nya utsläppsregler för vägfordon (Euro 7) är nu ett steg närmare genomförande. EU:s ministerråd har enats om ett förslag till Euro 7 som är generösare än det ursprungliga förslaget.

Inom EU-administrationen är det EU-kommissionen som tar fram förslag till lagstiftning, som sedan ministerrådet (bestående av ministrar från samtliga medlemsländer) och Europaparlamentet tar ställning till.

Nu har EU:s ministerråd enats om ett förslag till ny lagstiftning för utsläpp från vägfordon (Euro 7) som Europaparlamentet sedan ska behandla. Ministerrådet ett antal pragmatiska ändringar av kommissionens förslag. Här är förändringarna:

befintliga provningsförhållanden och utsläppsgränser (enligt nuvarande utsläppsregler Euro 6) bibehålls för personbilar och lätta lastbilar i rådets ståndpunkt.

Lägre utsläppsgränser för bussar och tunga nyttofordon och att provningsförhållandena justeras något jämfört med Euro 6/VI för dessa fordon.

Ministerrådets text stärker anpassningen av gränsvärdena för bromspartikelutsläpp och gränsvärdena för däckens nötningsgrad till de internationella standarder som antagits av FN:s ekonomiska kommission för Europa.

Ministerrådet beaktar det nyligen föreslagna nollutsläppsmålet för koldioxid för stadsbussar.

Ministerrådet fastställer också tydliga tidsfrister för antagandet av genomförandeakter (av kommissionen) för att ge de ekonomiska aktörerna tydlighet och klarhet när det gäller rättsläget.

LÄS ÄVEN: CECRA: Därför blir inte Euro 7 dyrt för bilägarna

Pierre Kjellin
pierre.kjellin@sfvf.eu

076-493 10 85

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan