< Tillbaka

Fordonsutbildningen på Dragonskolan i Umeå. Foto: Umeå kommun

Här är ändringar som föreslås i fordonsprogrammet

Publicerad: 1 Nov 2022
Det ska bli lättare att nå grundläggande högskolebehörighet. Det är en av flera ändringar i fordons- och transportprogrammet som Skolverket föreslår.

Skolverket föreslår flera ändringar i föreskrifterna om kurser för fordons- och transportprogrammet (SKOLFS 2010:41). Förslaget är ute på remiss och remisstiden går ut den 21 november.

Om Skolverkets ändringsförslag går igenom väntar bland annat följande förändringar i fordons- och transportprogrammet:

1. Eleverna på yrkesprogram behöver inte längre läsa utökat program eller använda det individuella valet eller programfördjupningen för att uppnå grundläggande högskolebehörighet.

2. Eleverna får möjlighet att välja bort grundläggande högskolebehörighet om de inte ser den som relevant i sin utbildning eller om de hellre vill läsa in behörigheten inom det individuella valet eller programfördjupningen. Dagens möjligheter för elever att läsa kurser för grundläggande behörighet som individuellt val kvarstår.

Därmed kommer även dagens möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet inom ramen för 2500 gymnasiepoäng att finnas kvar. Det blir dock elevens eget val om denne vill använda det individuella valet eller programfördjupningen till att läsa kurser som ger grundläggande behörighet eller till andra kurser som skolan erbjuder.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

1 Dec, 2023, Extern artikel
Emily GT blir verklighet
15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan