Foto Bo Lindman

Guldläge för den aktive i fordonsbranschen

Publicerad: 6 Jun 2021
Krav från EU och Sverige kommer innebära att alla verkstäder och tekniker/mekaniker måste vara utbildade på morgondagens fordonstyper där datorer och processorer styr allt fler funktioner. Nya arbetsmetoder kommer att skapa nya yrken där alla kan hitta intressanta yrkesroller. Ny teknik och en spännande verkstadsmiljö kommer att attrahera nya grupper och fordonsbranschen är i skriande behov av många nya medarbetare med olika kompetenser och erfarenheter, säger Bo Ericsson ordförande i Verkstadsföretagarna.

Fordonsbranschens verkstadsföretag står inför de mest omfattande utmaningarna någonsin, både när det gäller personalens kompetens och bristen på anställningsbara mekaniker och tekniker. Fyra av fem fordonsverkstäder har behov av att rekrytera medarbetare. Rekryteringsbehovet i hela landet uppskattas till drygt 6 000 personer under den kommande treårsperioden.

Fordonsverkstäderna står inför omfattande omställningsbehov
Med en förändring av fordonsparken, ökad digitalisering, ständig uppkoppling, självkörande system och andra pågående utvecklingsförändringar, ställs nya krav på personalen på verkstäderna. Det innebär att kompetenskraven på fordonsverkstäderna förändras i takt med att utvecklingen går allt snabbare. Nya yrken och nya arbetsuppgifter uppstår och i de moderna och framtida fordonsverkstäderna kommer många medarbetare att byta både arbetsuppgifter och jobb under loppet av ett långt yrkesliv.

Benny Wallin och Bo Lindman som är projektledare för Framtidens Verkstad och Framtidens Verkstad 2.0 arbetar intensivt med att göra kompetenskartläggningar. Kompetenskartläggningarna ligger sedan till grund för hur en verkstad bör kompetensutveckla sin personal för att möta kommande krav.

Rapporter visar att cirka 80 procent av fordonsverkstäderna har svårigheter att rekrytera personal. Detta trots att många arbetsföra individer står utanför arbetsmarknaden och att fordonsverkstäderna utgör en framtidsbransch som erbjuder goda karriärmöjligheter. En av orsakerna till svårigheterna att rekrytera är att det ofta finns stora skillnader mellan den efterfrågade kompetensen på fordonsverkstäderna och den kompetens som de arbetssökande besitter.

För att verksamheterna ska kunna upprätthållas och utvecklas, och ökade behov mötas, behövs insatser för att utbudet av utbildningar i större utsträckning ska kunna möta såväl framtida kompetensförsörjningsbehov, som de behov av kompetens som finns bland medarbetarna.

Det behövs nya strukturer för övergången mellan utbildning och anställning på fordonsverkstäderna, parallellt med ett behov av insatser som mer effektivt kan matcha tillgänglig arbetskraft med efterfrågad kompetens.

De traditionella utbildningarna inom fordonsbranschen har i allt ökad utsträckning svårt att möta kompetensbehoven, som förändrats till följd av den allt snabbare tekniska utvecklingen. En breddning av kompetensen krävs för att kunna möta behovet vad gäller elektrifiering, gas-, hybrid- och dieselfordon i en alltmer interaktiv och uppkopplad värld.

Den snabba utvecklingen av motorfordon och omställningen mot el- gas- och hybridfordon har skapat ett glapp mellan den kunskap som den befintliga fordonsutbildningen erbjuder, och behovet hos branschen. Under de närmaste åren kommer detta glapp att öka ytterligare i takt med att allt fler gamla bilar ersätts med nya. Framför allt är fordonsverkstädernas medarbetare och chefer i behov av mer strategisk kompetensutveckling för att stärka företagens konkurrenskraft och förutsättningar för tillväxt i en förändrad omvärld. Det handlar exempelvis om anpassade ledarskapsutbildningar, affärsmannaskapsutbildningar, säljutbildningar och utbildningar med fokus på strategisk verksamhetsutveckling, kundbemötande och data/IT.

Fordonsbranschen är teknikintensiv, vilket innebär att nya material, metoder och produkter förändrar arbetet för personbilsmekaniker. Det ingår alltmer avancerad elektronik i moderna bilar och el-reparationerna utgör en större andel av reparationerna än tidigare. Bilens elektronik är till största delen datorstyrd.

För att ta reda på var felet sitter gör en tekniker en digital felsökning med hjälp av elektronisk test- och mätutrustning. Teknikern kopplar upp sig mot bilens styrdator och med hjälp av program för felsökning kan felkoder läsas av och därefter ny programvara matas in.

Lastbils- och maskinmekaniker arbetar med tunga fordon och mobila maskiner. Felsökning, reparation och service är de vanligaste arbetsuppgifterna. Fältservice förekommer, då åker mekanikern ut till kundens fordon för att laga det på plats. Att vara serviceinriktad och kunna kommunicera med kunder är en stor del av arbetet.

Arbetsuppgifterna för lastbils- och maskinmekaniker handlar om att serva, felsöka och reparera tunga fordon och mobila maskiner. Fordonsbranschen är teknikintensiv, vilket innebär att nya material, metoder och produkter förändrar arbetet för lastbils- och maskinmekaniker. Kunskaper inom mekanik, elektronik och IT är en förutsättning.

Både lastbils- och maskinmekaniker har kundkontakter, framför allt fältmekaniker. För att spara tid och hålla nere kostnaderna servas de flesta kundernas maskiner på den arbetsplats där de håller till. Det kan handla om att åka ut till ett vägarbetsområde och serva en grävmaskin eller till ett lantbruk och serva en traktor.

Fordon och maskiner kan också gå sönder och bli stående. Då behöver fältmekanikern vara beredd på att snabbt utföra reparationer på plats, ibland under svåra trafik- och väderförhållanden. Servicebilen packas med de verktyg, reservdelar och instruktionsböcker som kan behövas. Resorna kan vara långa och det gäller att planera och vara väl förberedd.

Intresse för bilar, service och försäljning är en bra grund för att bli reservdelsspecialist. Med hjälp av webbaserade system och kataloger söker man fram de rätta reservdelarna och säljer dem till kunderna. På en bilverkstad förser reservdelsförsäljaren teknikern med reservdelar. God servicekänsla och kundfokus är viktiga förmågor för att lyckas i detta arbete.

Reservdelsspecialisten håller även kontakt med återförsäljare och leverantörer vad gäller olika bildelar.  För att arbetet ska gå smidigt, samt för att kunden ska få rätt råd, bör man ha goda kunskaper om de produkter som finns tillgängliga.

Återigen, för den som vill arbeta i en kul, intressant och utvecklande bransch med goda utvecklingsmöjligheter och bra inkomst, nu är det guldläge att söka sig till oss!

 

Kopiera länk
Copy

                  


 

18 Jan, 2023
Automässan 2023
Göteborg, Sverige
Visa fler händelser
RÄTT LOGGA BVP

28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
31 Maj, 2022, Extern artikel
Kan man drifta med Range Rover Sport SVR?
19 Maj, 2022, Extern artikel
Saab 9-5 kombi hade gett Volvo V90 en tuff match
18 Mar, 2022, Extern artikel
Audi A6 Avant e-tron concept
 Branschorganisationer i samverkan
 Sammarbetspartners